torsdag 25 juni 2015

Kosttillskott

Går ni in på Martinas blogg så kan ni ladda ner en e-bok om bra kosttillskott!

söndag 14 juni 2015

En människas bästa start i livet

Ibland hamnar jag i diskussioner där det påstås att barn behöver mer kolhydrater än vuxna och jag blir alltid lite "avig" då jag ansett att människan behöver inte mer av något under någon särskild tid i livet utan samma saker under livet då faktiskt inte byter ut något. Argumentet är att nyfödda inte har vuxit klart och att hjärnan behöver socker för att utvecklas.
Efter att ha översatt följande artikel känns det ännu mer viktigt att jag vidhåller mina åsikter.
Artikeln som är översatt finner du här: Ketosis - key to human brain

Ketos - nyckeln till människobarns "Stora hjärna?"

Professor Noakes står inför rätta för att ha gett "rådgivning" till en mamma att avvänja sitt barn med låg kolhydratkost och fettrik mat. Kan spädbarns medfödda ketos-tillstånd oftare förknippas med low-carb, fettrik kost - vara en pil i Professor Noakes försvar?

Visste du att nyfödda och spädbarn som ammas är uteslutande i ketos? Jag är dietist med två års intensivt forskning i näringlära och har inte insett detta förrän för en dryg månad sedan. Det faktum att människobarn är i naturlig ketos är en obekväm sanning, eftersom det innebär att ketos (som uppstår när fasta eller när man äter en kolhydrat, fettrik kost) inte bara är ett naturligt metaboliskt tillstånd för spädbarn, men också en förmodad nytta. Naturen gör sällan något utan anledning, så det är troligt att ketos ger någon form av evolutionär fördel för spädbarnet. Forskningen tyder på att det kan vara en av de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen av den stora människohjärnan.

Ett ord om ketoner och ketos

Ketos är ett metaboliskt tillstånd där kroppen använder fett som bränsle i stället för kolhydrater - som inträffar när fasta eller äta en kolhydratfattig, fettrik kost. Kroppen gör ketoner från fett, när kost glukos (från kolhydrater och socker) är låg. Ketoner kan användas som bränsle för att producera den energi som kroppen och hjärnan behöver för att fungera. Den mänskliga hjärnan har bara två alternativ för bränsle: glukos eller ketoner. De andra kroppens organ kan också utnyttja fett som bränsle.

Konventionell vetenskaplig visdom ser ketoner som giftiga metaboliska biprodukter av ämnesomsättningen, som används som reservbränsle under endast nödsituationer. Ketoner är absolut inte ses som ett föredraget bränsle till glukos. Faktum är att många experter är oroliga för sina potentiellt negativa effekter. De flesta experter varnar Banting under graviditet och amning på grund av "tillräckliga bevis för ketoner" effekt på fostret och det nyfödda ".


Det är viktigt att notera att närings ketos ketoacidos som skiljer sig från de diabetiker upplever ibland. Närings ketos är när ketoner i blodet är på hälsosamma nivåer av 1-3mmol / 50. Diabetesketoacidos är när ketoner i blodet når ohälsosamma, giftiga halter av 10 mmol / 50 eller högre.


Ketos är ett metaboliskt tillstånd där kroppen använder fett som bränsle istället för kolhydrater - detta inträffar när man fastar eller äter en kolhydrat, fettrik kost. Kroppen gör ketoner från fett, när glukos-kosten (socker och kolhydrater) är låg. Ketoner kan användas som bränsle för att producera den energi som kroppen och hjärnan behöver för att fungera. Den mänskliga hjärnan har bara två alternativ för bränsle: glukos eller ketoner. De andra organen i kroppen kan också utnyttja fett som bränsle.
Konventionell vetenskaplig kunskap ser ketoner som giftiga, metaboliska biprodukter från ämnesomsättningen, som används som reservbränsle enbart under nödsituationer. Ketoner ses absolut inte som något man ska föredra som bränsle framför glukos. Faktum är att många experter är oroliga för dess potentiellt negativa effekter. De flesta experter varnar för att "banta" under graviditet och amning på grund av det finns "tillräckliga bevis för ketonernas effekt" på fostret och det nyfödda barnet.

Det är viktigt att notera att näringsketos och ketoasidos som diabetiker upplever skiljer sig från varandra och är inte samma sak. Näringsketos är när ketonerna i blodet ligger på hälsosamma nivåer av 1-3 mmol/50. Diabetesketoasidos är när ketoner i blodet når ohälsosamma, giftiga halter av 10 mmol/50 eller högre.

 (I Sverige går inga ketos-mätare på sjukhusen högre än 10mmol/50 - min anmärkning/MJ) 

Spädbarn i ketos


Under andra hälften av graviditeten ketoner utbudet så mycket som 30% av den energi som krävs av fostrets hjärna, vilket innebär att ketoner är viktiga för fostrets hjärna development.3 Under tredje trimestern av graviditeten och vid födseln, är naturligt i både mamma och foster ett tillstånd av mild ketosis.4 Inom de första dagarna efter födseln, barn anpassa sig till att använda sina butiker som sin primära bränsle-fettkälla, fett och börja producera mer av sina butiker och konvertera sina kost ketones.5 Babies (helst bröstmjölk ) i ketones.6 Dessa ketoner förse dem med den energi de behöver mellan flöden och fungera som viktiga byggstenar för viktiga hjärn structures.7 mänskliga barn tros vara fetare än andra däggdjur så att de har en reserv för att stödja deras krav på högre Energi och Brain-struktur development.8

Under andra hälften av graviditeten är utbudet av ketoner så mycket som 30% av den energi som krävs för fostrets hjärna. det innebär att ketonerna är viktiga för fostrets utveckling av hjärnan. Under tredje trimestern (vecka 29 - 41) och vid födseln, är både mamma och foster i ett tillstånd av mild ketos. Inom de första dagarna efter födseln, anpassar sig barnet till att använda sina lager från den primära fettkällan och börja producera mer från sina lager och konvertera kosten till ketoner från sin näringskälla och det är bröstmjölken som är den ideala kostkällan. Dessa ketoner förser dem med den energi som de behöver mellan målen och som fungerar som viktiga byggstenar för viktiga hjärn-strukturer. Människobarn tros vara fetare än andra däggdjur så att de har en reserv som stödjer deras högre behov av energi och hjärnans strukturella utveckling.


Bröstmjölk innehåller mycket fett (55%), måttligt med kolhydrater (39%) och låg proteinhalt (6%). Enbart ammande barn är i ett tillstånd av mild ketos. Trots detta, är experterna överens om att bröstmjölk är den bästa maten för spädbarn och har satts i samband med många olika hälsofördelar. Ammande spädbarn upplever bättre kognitiv förmåga, är mindre frekventa och allvarliga infektionssjukdomar, lägre risk för plötslig spädbarnsdöd, vissa cancerformer, födoämnesallergier, astma, diabetes typ 1 och 2, övervikt, fetma och högt kolesterol. Världshälsoorganisationer, inkluderat WHO är eniga om att spädbarn bör inte få något annat än bröstmjölk de första sex månaderna. Bröstmjölk är den viktigaste källan till näring det första levnadsåret och amning bör fortsätta under minst ett år, och helst upp till två år eller längre.

Kompletterande kost: Lågkolhydratkost eller högkolhydratkost? 

Mänskliga hjärnan-utveckling under dräktigheten och de första åren i livet är större än vid något annat tillfälle. Detta är också den period under vilken hjärnan är bäst på bearbetning och utnyttja ketones.11 Den mänskliga hjärnan fortsätter att vara effektiv vid metaboliserar ketoner väl efter avvänjning, som börjar med införandet av kompletterande mat vid cirka 6 månaders age.12 Så det är sannolikt att fördelarna med ketoner för unga människor "hjärnans utveckling fortsätter in toddlerhood och eventuellt ännu längre.

Detta väcker frågan: skulle gynnas mer av att vara avvanda barn på låg carb, fettrik mat som stöder en fortsatt tillstånd av mild ketos från 6 månaders ålder (såsom kött, inälvsmat, fågel, fisk, ägg, smör, kokos olja, olivolja, tillsammans med grönsaker), som prof Noakes antyder? Eller skulle en kost rik på hög kolhydrater, fettsnål mat (t.ex. spädbarn spannmål, spannmål, frukt och grönsaker stärkelserika) vara att föredra? Vi får vänta och se vad HPCSA reglerna i november.

Utvecklingen av människohjärnan under graviditeten och de första åren i livet är större än vid något annat tillfälle. Detta är också den period då hjärnan är bäst på att bearbeta och utnyttja ketoner. Människohjärnan fortsätter att vara effektiv och metaboliserar ketoner mycket väl efter avvänjning från bröstmjölken och man börjar införa kompletterande kost vid cirka sex månaders ålder. Det är sannolikt att fördelarna med ketoner för unga människor och att utvecklingen fortsätter in i småbarnsåren och eventuellt ännu längre.

Detta väcker frågan: Skulle man gynnas ännu mer att ge avvanda barn en fettrik, lågkolhydratkost som stöder ett tillstånd av mild ketos från sex månaders ålder (så som kött, inälvsmat, fågel, fisk, ägg, smör, kokosolja, olivolja, tillsammans med grönsaker) som professor Noakes antyder? Eller skulle en kost rik på mycket kolhydrater och lite fett ( t ex välling, gröt, spannmål, frukt och stärkelserika grönsaker/rotfrukter) vara att föredra?
Vi får vänta och se vad HPCSA- reglerna säger i november.