söndag 15 februari 2015

Provtagningsresultat

Jag har ju sprungit till doktorn och sjukhuset några gånger de sista månaderna och fick lämna blodprov både på vårdcentralen och på Sahlgrenska när jag träffade dietisten på Kirurgmottagningen, som heter Anna Laurenius. Hon träffar många som är gbp-opererade för att hjälpa dem med just kosten och näringen. Vi hade ett långt och bra samtal som jag redan skrivit om. Det var hon som ville att jag skulle göra en så kallad utökad provtagning.
Hon ringde mig i måndags och berättade att provsvaren hade kommit och talade om att jag hade för höga halter av B12, D-vitamin och även HDL var högt (vilket var bra). Hon hade pratat med sin "chef" en professor som ska kunna det här med nutrition. Han hade sagt till Anna att säga till mig att absolut sluta med mina d-vitamintillskott eftersom värdet var alarmerande högt. Jag fick inte veta värdet i telefonen (glömde väl att fråga) och har väntat på att få veta hur högt det var för jag hade en känsla av att varningen var överdriven.

Man KAN ha farligt höga värden av D-vitamin i kroppen och då kalciumvärdet i blodet höjs, till följd av att mängden kalcium som tas upp i tarmsystemet ökar.Ovanligt stora förråd av fosfater och kalcium lagras i kroppens organ, så som lungor, hjärta och njurar. Förråden kan få organen att sluta fungera.
Yrsel, kräkningar, dålig aptit och viktminskning är också följder av överdosering av D-vitamin.
Högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och ökad risk för hjärtsjukdomar.
Njursten.
Stor produktion av urin.
Överdosering av D-vitamin hos gravida kan leda till psykiska och fysiska men på barnet.
Dock hade jag inte förhöjt kalicumvärde och har inga av ovanstående symptom så jag frågade min förebild Björn Hammarsköld professor i pedriatik och nuitrion, som skriver så här:
Så länge du ligger under 750 nmol/L är det OK, ingen risk för överdosering.
Du bör ligga över 125 nmol/L, gärna runt 250 nmol/L
600 000 IE som engångsdos ger omkring 200 nmol/L inom 3 dagar

D3-vitamin krävs för upptag av kalcium från tarm till blod. Nivån av kalcium är mycket noga reglerad i kroppen av njurarna. Allt överskott filtreras ut i glomeruli och sedan används vitamin D3 i njurarnas tubuli för att återuppta tillräckligt mycket kalcium för att upprätthålla den rätta koncentrationen av kalcium i blodet.
Så ät tillräckligt med vitamin D3 (minst 5 000 IE eller 125 µg) för att hålla nivån av vitamin D3 över 125 nmol/L. Resten sköter kroppen på egen hand om man ger den möjlighet och fria händer. 
Så jag satt här och väntade på svaren och så här såg det ut!


Jag ligger alltså strax ovanför lägsta gränsen 125 nmol/L. De som har brist måste må väldigt dåligt!
Att jag har farligt höga värden är alltså en uppenbar överdrift!
De som inte har det nätverk av pålästa och kunniga människor blir ju lätt skrämda och det är ju rena dumheter!

Varför jag har hög nivå på B12 vet jag inte faktiskt och tydligen är det inte "farligt" och det är svårare att hitta information om för högt mer än att det kan ha med levervärden att göra och även det tog jag och värdet var bra.
På www.kurera.se skriver man så här:
Det finns väldigt få studier som tyder på att man kan överdosera vitamin B12 eller orsaka toxicitet. Vissa tror att hydroxykobalamin kan vara toxisk i stora milligramdoser under lång tid, eftersom molekylen innehåller cyanid. Dr David L. Watts påstår att höga doser av vitamin B12 kan nedsätta sköldkörtelfunktionen varför man enligt hans åsikt bör vara försiktig vid misstänkt eller konstaterad hypotyroidism. För höga doser av vitamin B12 kan ge ökad irritation eller brist på motivation.

Jag anar att det beror på den kost jag äter för jag hittar många just inom lchf som skriver att de har höga B12-värden och att jag även tar b-komplex. Just nu tar jag inget enskilt B12 alls för jag tycker det räcker för min del. Det är ju vanligare med B12 brist än tvärtom så de som har brist borde få bättre värden bara genom att äta lchf. Värdet har i alla fall gått ner sedan förra året.

Blodvärden tagna 150122 och 150205

Blå text – från 150122     (Vårdcentralen)
Grön text – från 150205  (Sahlgrenska)
Rosa text – värde från våren 2014

Analysbeteckning
Förklaring
Referens
Mitt värde
B-hb
Blodvärde
Vid infektion sjunker detta värde.
117 – 153
128


P-kreatinin
P-Krea = Kreatinin (Krea) i blodplasma (P)
50-90
50

51

43


P-natrium
Kalium-natriumbalansen, mängden natrium och kalium är viktiga för kroppens vatten- och saltbalans, se även vatten. Natrium höjer ditt blodtryck medan kalium sänker det. KvotenKalium/Natrium ska därför vara så hög som möjligt.
137 – 145
144

143

140
P-kalium
Då kaliummängden i blodets serum är under 2,5 mmol/l inträffar trötthet, muskelsvaghet (speciellt i benen), muskelsmärtor, myrkrypningar, muskelkramper, tarmstopp av förlamning (paralytisk ileus).
Mest fruktat är rytmstörningar i hjärtat som kammarflimmer
3.5 – 4.4
3,9

4,3

3,6
P-calicum

S-Ca Jon PH 7,4


Det mest sensitiva och specifika måttet på kalcium koncentrationen. Det påverkas inte nämnvärt av ändringar i plasmaproteinkoncentrationen men av förändringar i pH
2.15 – 2.50

1,18-1,3
2.47

1,23
P-ASAT
P-ASAT =  aspartataminotransferas (ASAT) i blodplasma (P)Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som förekommer framför allt i lever, hjärta och skelettmuskler. Vid cellskada i dessa organ stiger halten av ASAT i blodet, eftersom enzymet frigörs från vävnaderna i blodet under skada.Vid mätningen av mängden ASAT används antingen blodserum (S) eller blodplasma (P). Nedan talar vi om S-ASAT. Samma saker gäller för P-ASAT.Varför tas provet? S-ASAT är ett av de blodprov som tas vid misstanke om en leversjukdom. Tillsammans med andra prov, t.ex.n S-ALAT, S-GT och S-AFOS, ger det en bild av hur levern mår.

0.25 – 0.75
0.31

0,38
P-ALAT
Levervärde (högt fettlever)
0.15 – 0.75
0.22
0,34

P-ALP
Levervärde (högt glukosvärde här och du har diabetes)
0.60 – 1.8
1.2
0,99
P-Bilirubin
Bilirubin är en slaggprodukt som bildas när slutanvända röda blodkroppar bryts ner. Sitt namn till trots (från latinets bilis = galla och ruber = röd, rödfärgad) är bilirubin gult. Bilirubin ger färg år både urin och avföring.
3.4 – 21.0
9

6,0
P-Pankreasamylas
Bukspottkörtel-inflammations-
markör

0,15-1,10 µkat/L
0.53
P-järn
Järnanalys
9 - 34
17

20

21
P-TIBC
Järnbinande kapacitet
47 - 80
70

72
P-ferritin


S-ferritinS-TIBC
Järndepå


Speglar kroppens järndepåer och ett lågt värde bevisar järnbrist.


Transferritinmättnad
Kvinnor: 13-148 µg/L
Män: 27-365 µg/L

15-1500,15-0,50
12
9

190,24
0,29
P-Kobalaminer
vitamin B12


190-700
479

600
1165


P-folat


Folsyra


8-39


36

31

33
P-tyroxin, fritt
Sköldkörtelvärde
15-10-22
16

16

P-tyreotropin (TSH)
Sköldkörtelvärde/stress
0.40-5.0
1,3

2,0
P-HbAlc
Kontroll av medel-
koncentrationen blodsocker hos diabetiker

<50 år HbA1c (IFCC): 27–42 mmol/mol
≥50 år HbA1c (IFCC): 31–46 mmol/mol

34
P-LPK
Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar.
3.5-8.8
6.4

B-TPK
Koncentration av blodplättar i blodet (TrombocytPlasmaKoncentration, TPK
165-387
266
S-HDL-Kolesterol


S-kolesterol

S-triglycerider

S-LDL-Kolesterol
Det goda kolesterolet

Totalkolesterol

Det ”onda” kolesterolet

Se ovan
1.0-2.7


3,9-7,8

0,45-2,6

0,30-4021
3,2

5,8


0,53

1,625-Hydroxi-vitamin D
Mäts hur mycket d-vitamin som finns i njuarna och hjälper kroppen att kontrollera kaliciumet.>25

(125-700, enligt oberoende källor)140
S-PTH
Bisköldkörtelhormoner (PTH eller parathormon) är ett polypeptidhormon som bildas i bisköldkörtlarna, och som har kalciumreglerade  funktion,samt reglerar nivåerna av vitamin D och fosfor. Det har därför en viktig roll för hela elektrolytbalansen.
1,6-6,9
5,27
S-CRP
CRP-värdet kan också mätas för att kontrollera om man har en sjukdom som orsakar inflammation i kroppen, till exempel vid vissa sjukdomar i lederna och tarmarna. Eftersom CRP är ett mått på den inflammatoriska aktiviteten i kroppen, ökar ofta CRP-värdet när sjukdomen är i en aktiv fas. CRP-värdet används därför också för att kontrollera om den behandling man får är effektiv.
<5
<1
S-Albumin
Albumin är det mest förekommande proteinet i blodet. Till skillnad från de flesta andra proteiner i blodet är det inte ett glykoprotein, det vill säga albuminstrukturen innehåller inga kolhydratdelar. Vid undernäring får den drabbade ofta för låga halter albumin i blodet på grund av att leverns förmåga att bilda nya proteiner är nedsatt, vilket leder till för lågt kolloidosmotiskt tryck.
36-45
40
S-T4 fritt
Ämnesomsättning
12-22
15
S-protein

64-79
69
S-Zink

9-15
12


Så, nej, jag har inga brister som syns på dessa blodprover. Anna sade att hon pratat med den där professorn och han hade sagt att det var "svårt" att veta vilka brister mina symptom beror på.
Jag svarade att nä, det kanske handlar om att man måste göra en hårmineralanalys för att få veta exakt detta. Hon höll med. Vården erbjuder inga hårmineralanalyser.

Nu väntar jag på en tid till Srdjan Kostic, kirurgen som jag ska träffa för att diskutera en återställning av min magsäck.

måndag 9 februari 2015

Utökad provtagning efter mitt besök hos diestisten på Sahlgrenska

Det har efterfrågats vilka provet jag tog och här kommer de:

Järn
Ferritin
Lever
B12
25 vitaminer (D-vitamin)
Zink
Ämnesomsättning
Kolesterol
Parathormon
Joniserat kalk
HBA1C (Långtidssocker)
LPK     (Vita blodkroppar)
TPK     (Blodstatus, röda blodplättar)
CRP     (C-reaktivt protein, CRP, är ett protein i familjen pentraxiner. CRP finns i vanliga fall löst i blodplasman och kan vid en bakteriell infektion kraftigt öka i koncentration. )

De prover jag tog på Vårdcentralen för några veckor sedan får jag på posten om någon dag. De visade inga avvikelser.

Buksmärtor från helvetet.

Igår drabbades jag av någon form av buksmärta som jag dels aldrig haft förut och dels inte kände igen. Med tanke på allt jag gått igenom när det gäller just min mage så borde jag veta vad som händer men nej, det gör jag inte.
Sedan jag började känna det obehag jag har i min vänstra sida har det inte blivit bättre, trots läkarbesök, samtal med dietist och en massa provtagningar. Jag har fortfarande inte fått någon tid för ultraljudet som läkaren skickade remiss för och plötsligt smäller det bara till i magen och man har inget att sätta emot.

Har umgåtts med min dotter hela helgen och det enda som inte har varit bra var känslan jag fick på lördags förmiddag då det dunkade till i bröstkorgen och jag fick samma känsla som jag hade av och till månaderna innan jag fick förmaksflimmer första gången. Så när jag kom hem tog jag en extra Egazil. (Brukar bara ta dem på kvällen för att kunna sova utan "dunket" i kroppen). Så hädanefter tar jag en på morgonen och en på kvällen. Kände mig lite orkeslös efter det men det gav med sig. Igår tog vi en liten promenad på dagen och senare på kvällen åt vi middag tillsammans och vid niotiden åkte min dotter hem till sitt.
Det tog nog bara tio minuter efter att hon åkt som jag plötsligt får väldigt ont i magen och det påminde om den magknip jag kan få innan jag måste gå på toa men det var tio gånger värre. Hela bukväggen blev jättespänd och innanför gjorde det bara fruktansvärt ont. Sakta men säkert blev det värre och värre och samtidigt blev jag väldigt nödig så jag fick sätta mig fyra gånger under en timme men krampen släppte ändå inte. Jag mådde illa och försökte kräkas men det gick inte alls.
Till slut hade jag så ont att jag ringde först Sjukvårdsupplysningen som såg i sin dator att jag ringt förut och tyckte det var för hemskt att jag inte fått någon hjälp än och tipsade mig om att jag kunde ringa efter en Sjuktransport. Jag sa att jag skulle vänta en kvart och se om det släppte men efter en kvart hade jag så ont att tårarna kom istället. Ringer och beställer och kvinnan säger att bilen kommer om 20 minuter. 20 minuter är ju inte så länge och under tiden jag väntar ringer jag min väninna för att ha något att prata om och få lite stöd. När 20 minuter har gått och ingen taxi har kommit avbryter jag samtalet med väninnan och ser då att jag fått ett sms från taxichauffören där det står: Jag är här och väntar utanför.
Jag går ut och kollar och ingen taxibil utanför. Ringer taxin och frågar var hon står och förstår att hon åkt därifrån efter att ha "ringt på min dörr"!
MIN DÖRR HAR INGEN RINGKLOCKA OCH HON HAR TYDLIGEN STÅTT OCH KNACKAT PÅ MIN YTTERPORT TILL MIN INNERGÅRD!!!
Jag blir så arg och skriker bara FÖR HELVETE och slänger på och ringer upp 112. Då har jag så ont att jag gråter, hyperventilerar och har svårt att prata. Kvinnan jag pratar med säger att ambulansen är i närheten så de kommer strax.
När de kommer sitter jag dubbelvikt i köket med huvudet mot spisen. De tar blodtryck och syresättning och under tiden de gör det så känner jag att smärtan släpper och när de är på väg att ringa sjuktransporten igen så stoppar jag dem och säger att jag tror att det gett med sig nu. Krampen är borta även om jag känner mig påverkad av de två timmar jag suttit med denna smärta.
De lämnar mig med orden att om det blir värre igen så vet jag vart jag ska ringa och uppmaningen att jag borde ringa min husläkare och fråga vad som händer med min remiss till röntgen.
När jag lade mig kände jag lite småsmärtor i magen och det var ett himla liv i tarmarna, vilket faktiskt är bra. Obehaget i sidan satt där som en smäck men den börjar ju vänja mig vid, vid det här laget. Har sovit men vaknat många gånger i natt och idag är jag hemma för att vila och se om magen funkar. Ringde min Vårdcentral och fick numret till Hagaklinikens röntgen och fick en tid för ultraljudet den 23 februari. Ja, snabbt går det inte. Frågade också om provsvaren kommit och det hade det och de såg fina ut. Alltså ingen indikation på inflammation i kroppen. Så denna ömhet i sidan beror alltså inte på någon benhinneinflammation eller inflammation i brosket eller annat.
Vad det är vet jag alltså inte...
Jag har fortfarande känningar av magsmärtan på den punkt i magen där jag haft ont förut och misstänker att det är en sammanväxning som sitter där. Men den smärta jag hade igår var över ett betydligt större område. Hela vägen från navel och upp mot revbenen och ut mot vänster sida. Ingen smärta på höger sida. Väldigt ont precis i området kring naveln och det kom som krampanfall.
Tittar man på bilden ovanför finns det en sak gemensamt under de fyra områden som jag hade ont - bukspottkörteln. (Pancreatis)
Om man kan få så ont från bukspottkörteln vet jag inte men något är ju defintivt fel med min bukspottkörtel när jag redan för 10 år sedan fick mitt första förmaksflimmer som jag tre år senare fick veta berodde på kramper från just bukspottkörteln.

Det känns som jag lever på lånad tid innan min bukspottkörtel ger upp så jag kan nog inte vänta i ett - två år innan jag kan få min reverse.
Jag känner igen dessa symptom när jag läser om dem och ändå är det inte en enda av läkarna jag mött de sista veckorna som nämnt något om just bukspottkörteln.
Men vad jag förstår kan man se om det är något fel just på ultraljudet så jag får hålla mig i två veckor tills jag får göra utltraljudet och sedan ytterligare två veckor innan svaret kommer.
Varför ska allt ta sådan tid????

Så är det att "fylla" 20 år som Gastric Bypassopererad. Inte är det något att fira!

torsdag 5 februari 2015

Reversal Gastric bypass

Ni som följer mig vet att jag vill ha tillbaka min magsäck. Det här har jag tänkt på mer och mer genom åren och nu känner jag att jag kommit till en punkt där jag inte ens tvekar längre. Rädslan över att de inre organen som är kopplade till matsmältningssystemet sakta håller på att lägga ner blir mer och mer påtaglig. Om jag mår så här efter nästan exakt 20 år efter min gbp-operation så vågar jag inte ens tänka på hur jag mår om tio - tjugo år till. Är jag ett vårdpaket då? Hur mår jag då?
Tanken på att kunna vakna, vara, sova, äta utan att känna detta ständiga pulserande, huggande, bubblande, krampande i mitt inre känns som en dröm i detta läget. Att känna sig "normal" inombords. Att inte ständigt oroa sig för näringsbrister och slippa oroa sig för att aldrig veta om man tar upp näringen från alla de kosttillskott som jag lägger tusentals kronor på. Vilken lättnad det skulle vara!
Rädslan över att bli tjock igen finns faktiskt där under allt det andra. Det vågar jag erkänna för både er och mig själv men jag VET ju att själva operationen inte hjälper mot sockerberoende och viktuppgång. Jag VET ju vad jag kan äta och inte äta och jag vågar till och med tro att OM jag har en "normal" mage med ett normalt matsmältningssystem så kan jag gå ner de 20 kilo som jag har kvar eftersom då kommer min kropp ur det stressiga svältläge som gbp-operationen orsakar.

Idag var jag hos dietisten på Sahlgrenska som tydligen är den dietist som många går till som har problem med maten och näringen. Jag har tydligen träffat henne något år efter min operation och jag har ett svagt minne av att jag var hos någon dietist men mer än så är det inte.
Vi gick igenom alla de konkreta och diffusa symptom jag har och hon tyckte jag skulle göra en utökad provtagning så det blev sex rör blod som avslutning. Jag bad om att få ta prover som på något vis kunde visa hur min sköldkörtel, bukspottkörtel, binjurar och lever mår. Jag har ju aldrig haft någon påtalad näringsbrist men jag vet ju också att alla vitaminer och mineraler som finns tas det inte prover på eller ens syns på blodprov. T ex magnesium syns inte i blodprov utan är ett cellprov och när jag påtalade det för dietisten höll hon med mig och sa att jag var väldigt påläst och hade bra koll på saker och ting.
Jag talade om att jag ville ha en återbesökstid till en kirurg för att prata om att göra en reverse-operation. Jag nämnde Torsten Olbers och hon sa att vi inte kunde "köra över" den kirurg jag träffade för några månader sedan men hon skrev också att han och Olbers kunde snacka ihop sig och se vem av dem som är lämpligast att göra denna operation. Det finns ju en hel del frågetecken om det går att operera tillbaka magsäck och tarm.
Hittade ett litet klipp på youtube som visar hur det går till och det ser ju väldigt enkelt ut men det vet jag att det inte är efter fyra bukoperationer med framför allt sammanväxningar och ev. ärrbildningar. Men om jag kan få tillbaka 75% av magsäcken och tarmen och de är kopplade på det vis som man är född att ha - då är jag nöjd.

Reversal of RNY-gastric bypass

Kunde inte lägga upp klippet som videoklipp utan bara som länk.

Det ser så lätt ut men ja, det är en annan sak i verkligheten.

Det här kommer inte ske över en dag, det kommer säkerligen vara minst ett års väntetid etc.
Jag hoppas att det går fortare men jag tror samtidigt att ju längre tid det går desto sämre kommer jag att må och ligger jag där plötsligt på operationsbordet p g a komplikationerna, då vill jag att kirurgerna redan har en order på reversen så man kan göra den i det läget om inte annat.
Jag tror faktiskt att jag ska ringa till Specialistkliniken på Prinsgatan och avboka mitt möte med min gamla läkare, Adel. Känns som att jag inte behöver gå dit nu när jag kört igång detta med operationen även om jag tänkte att jag skulle prata med Adel om just detta. Hade liksom inga direkta förväntningar på det möte jag hade idag.
Jag var GLAD när jag gick ut från Sahlgrenska idag. Jag kände mig förhoppningsfull!

Jag har fortfarande ont i min sida. Jag har haft dagar då jag inte haft ont men det kommer tillbaka.
Hade det varit en inflammation så borde den varit hävd nu efter min egen kur men det är den inte.

Jag får väl provsvaren inom två veckor plus från de prover som gjordes på Vårdcentralen för två veckor sedan. Vissa prover är nog dubbla men det kan vara intressant att se om det är någon skillnad på dem.

Det har inte gjorts många reverse-operationer berättade dietisten och vi kom fram till samma svar:
- Ingen vill göra den. De flesta som varit så överviktiga så att man opererar sig vill aldrig någonsin tillbaka till övervikten. Det är värre än att få cancer, är det många som känner. Jag känner lite likadant, jag vill aldrig mer bli överviktig. Skillnaden kanske är att jag aldrig lyckats bli normalviktig efter operationen. Idag väger jag mindre än jag gjort i hela mitt vuxna liv och det fick jag aldrig uppleva efter min operation. Jag stannade ju på 119 så även om jag var femtio kilo lättare 1,5 år efter operationen så blev jag ju aldrig normalviktig. Jag skulle ju aldrig vilja uppleva att väga 172 kilo igen eller ens 101 kg. Jag vet ju att det inte spelar någon roll om jag är opererad eller inte för jag måste hålla mig till LCHF i resten av mitt liv då jag är sockerberoende och matmissbrukare. Jag skulle lätt kunna gå upp i vikt även nu om jag började äta socker i alla former igen, plus att jag skulle må skitdåligt i övrigt.
Det räcker med de krämpor jag har nu. Jag vill inte ha tillbaka de krämpor jag hade innan jag började med lchf. Någonsin.måndag 2 februari 2015

Riktlinjer för preoperativ och postoperativ biokemisk uppföljning och mikronäringsämnesersättning för överviktsopererade

Diskussionen och frågorna kring näringsbrister, tillskott och vilka prover man kan och ska kräva i samband med sin operation återkommer ständigt. Många upplever att vården inte tar detta på allvar och får inte ta de prover de ber om. Finns olika anledningar men kostnader är nog, tyvärr, det största argumentet att inte bevilja vissa prover. Ett prov på D-vitamin kostar flera tusen och A-vitaminprov måste skickas iväg till andra laboratorier och därför "vill" man inte riktigt ta de prover som man faktiskt i slutänden har rätt till. Så det kan vara bra att ha med sig ett dokument i handen som påtalar vikten av dessa prover.


Det är ett dokument på över 25 sidor så jag tänker INTE översätta allt men det som ändå är det viktigaste, då många inte kan läsa sådana texter på engelska. 

BOMSS Riktlinjer för perioperativ och postoperativ biokemisk uppföljning och
mikronäringsämnes ersättning för patienter som genomgår obesitaskirurgi September 2014

Sammanfattning

Sammanfattning Magsäckskirurgi är nu en viktig alternativ för behandling av fetma och tillhörande andra sjukdomar. Många patienter som efter operationen redan har existerande vitaminbrister och all överviktskirurgi ger mindre näring i varierande utsträckning, och orsakar potentiellt till kliniskt signifikanta mikronäringsämnesbrister. Därför är långsiktig övervakning när det gäller näringsbrister och uppföljning är en viktig komponent i all överviktskirurgi. Det finns dock inga aktuella standardriktlinjer  i Storbritannien för den biokemiska uppföljningen och utbyte av väsentliga mikronäringsämnen hos patienter som genomgår olika former av kirurgi för viktminskning. Dessutom efter en undersökning av medlemmar hos BOMSS avslöjade en stor mångfald av lokala riktlinjer och praxis. Detta antydde ett behov av standardiserade riktlinjer. Vi genomförde en översyn av befintliga riktlinjer och tillhörande litteratur om mikronäringsämnesbrister efter obesitaskirurgi. Vårt mål var att sammanfatta befintlig bevisning för övervakning och utbyte av vitaminer och mineraler före och efter obesitaskirurgi, och att utfärda rekommendationer en säker praxis för detta i Storbritannien.

(Eftersom britterna inte är mer annorlunda än svenskar och övriga i världen så tycker jag att det här ska gälla för ALLA.) 

Jag hoppar till tabellen som gäller:
Tabell 4 Postoperativa blodprov efter sleeve gastrektomi / gastric bypass / duodenal switch. nyckel Duodenal switch - D

Blodprov / Förfarande                                              Frekvens
_______________________________________________________________________________
HbA1c och / eller FBG hos patienter med                 Övervaka så ofta som det behövs
 preoperativ diabetes Sleeve gastrectomy /
 Gastric Bypass / DS
_______________________________________________________________________________

Lipider                                                                        Övervaka de med blodfettrubbningar
Sleeve gastrectomy / Gastric Bypass / DS
_______________________________________________________________________________

U + E, LFT, FBC, ferritin, folat, kalcium,                  3, 6 och 12 månader första året
 vitamin D, PTH                                                          sedan varje år
Sleeve gastrectomy / Gastric Bypass / DS
_______________________________________________________________________________

Thiamine                                                                     Rutinkontroll av tiamin blod krävs inte men
Sleeve Gastrectomy/ Gastric Bypass / DS                  alla bör vara medvetna om att patienter med
                                                                                     långvariga kräkningar kan utveckla akut
                                                                                     tiaminbrist som kräver omedelbar behandling
_______________________________________________________________________________

vitamin B12                                                                 6 och 12 månader, första året
Sleeve gastrectomy / Gastric Bypass / DS                  Årligen
                                                                                     Inget behov av att övervaka om patienten
                                                                                     har intramuskulära B12 injektioner
______________________________________________________________________________

Zink, koppar                                                                 Årligen
Gastric bypass / DS                                                      Övervaka zink vid oförklarlig anemi,
                                                                                      håravfall eller smakförändringar
                                                                                      Övervaka koppar om oförklarlig anemi 
                                                                                      eller dålig sårläkning. Anmärkning:
                                                                                      zinknivåer påverkar kopparnivåer och vice                                                                                               versa
________________________________________________________________________________
Vitamin A                                                                    Mått på farhågor om steatorré eller symtom på 
Gastric Bypass                                                             brist, t ex nattblindhet
DS                                                                                Årligen - oftare vid graviditet
________________________________________________________________________________

Vitamin E, K                                                                Mät vitamin E vid oförklarlig anemi,
Gastric Bypass / DS                                                     neuropati/nervskador. 
                                                                                     Överväg att mäta INR vid överdrivet stor 
                                                                                     förekomst av blåmärken eller om blodet inte
                                                                                      koagulerar tillräckligt snabbt som indikerar på
                                                                                      K-vitaminbrist. 
________________________________________________________________________________

Selen                                                                            Övervaka vid oförklarlig trötthet, anemi,
Gastric Bypass / DS                                                     metabolisk bensjukdom, kronisk diarré
                                                                                     eller hjärtsvikt. 
________________________________________________________________________________

Vitamin - och mineraltillskott efter obesitaskirurgi

Detta förutsätter att:

Patienterna har fått en omfattande preoperativ bedömning och eventuella näringsbrister
har behandlats
• Patienterna har en biokemisk övervakning som anges i riktlinjerna och att brister utreds
och korrigeras
• Patienterna tar de minimum av näringstillskott som krävsTabell 7 Vitamin och mineraltillskott efter gastric bypass och sleeve gastrektomi
                    
Vitaminer och mineraler som rekommenderas

Multivitamin och mineraltillskott bör inkluderar;
  järn
  selen
  2 mg koppar (minimum)
  zink (förhållandet mellan 8-15 mg zink per 1 mg koppar)  inför graviditet och pågående graviditet

Järn
45-60 mg dagligen
100 mg dagligen för menstruerande kvinnor

Folsyra Som finns i multivitamin och mineralkomplement 
5 mg inför Graviditet och inför graviditet.

Vitamin B12

Kalcium och vitamin D

Fettlösliga vitaminer A, E och K

Zink och koppar

Selen

Thiamin Det var den korta versionen, översatt från dokumentet från BOMSS

Vill man läsa mer om just de kosttillskott som jag bloggat om kan man läsa om det under följande 
rubriker:Har många inlägg om näring och näringsbrister med de två ovanstående är de som är nyast. 
Det som slår mig är att sleevade och gbp-opererade måste hålla koll på ungefär samma vitaminer och mineraler. Den enda skillnaden är B12 som sleevade sällan får brist på tydligen. Allt annat är faktiskt likadant så där gick argumenten om att sleeve är "bättre" än gbp i diket för mig. 

Det som detta dokument inte tar upp är obalanserna som baseras på den stress som näringsbristerna orsakar och som även påverkar hormoner och signalsubstanser. 
Äter man samtidigt en kost som är baserad på spannmål och även socker så tar tarmen ännu sämre upp den näring vi får i oss och det kan även gälla näringstillskotten faktiskt. 
Argumentet brukar vara att det är bättre att ta tillskott i form av brustabletter eller liknande men de tillskott som finns på marknaden i form av det är Baricol och vad jag anser om det företaget kan man läsa om på bloggen här under rubriken: I vems intresse?