söndag 15 februari 2015

Provtagningsresultat

Jag har ju sprungit till doktorn och sjukhuset några gånger de sista månaderna och fick lämna blodprov både på vårdcentralen och på Sahlgrenska när jag träffade dietisten på Kirurgmottagningen, som heter Anna Laurenius. Hon träffar många som är gbp-opererade för att hjälpa dem med just kosten och näringen. Vi hade ett långt och bra samtal som jag redan skrivit om. Det var hon som ville att jag skulle göra en så kallad utökad provtagning.
Hon ringde mig i måndags och berättade att provsvaren hade kommit och talade om att jag hade för höga halter av B12, D-vitamin och även HDL var högt (vilket var bra). Hon hade pratat med sin "chef" en professor som ska kunna det här med nutrition. Han hade sagt till Anna att säga till mig att absolut sluta med mina d-vitamintillskott eftersom värdet var alarmerande högt. Jag fick inte veta värdet i telefonen (glömde väl att fråga) och har väntat på att få veta hur högt det var för jag hade en känsla av att varningen var överdriven.

Man KAN ha farligt höga värden av D-vitamin i kroppen och då kalciumvärdet i blodet höjs, till följd av att mängden kalcium som tas upp i tarmsystemet ökar.Ovanligt stora förråd av fosfater och kalcium lagras i kroppens organ, så som lungor, hjärta och njurar. Förråden kan få organen att sluta fungera.
Yrsel, kräkningar, dålig aptit och viktminskning är också följder av överdosering av D-vitamin.
Högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och ökad risk för hjärtsjukdomar.
Njursten.
Stor produktion av urin.
Överdosering av D-vitamin hos gravida kan leda till psykiska och fysiska men på barnet.
Dock hade jag inte förhöjt kalicumvärde och har inga av ovanstående symptom så jag frågade min förebild Björn Hammarsköld professor i pedriatik och nuitrion, som skriver så här:
Så länge du ligger under 750 nmol/L är det OK, ingen risk för överdosering.
Du bör ligga över 125 nmol/L, gärna runt 250 nmol/L
600 000 IE som engångsdos ger omkring 200 nmol/L inom 3 dagar

D3-vitamin krävs för upptag av kalcium från tarm till blod. Nivån av kalcium är mycket noga reglerad i kroppen av njurarna. Allt överskott filtreras ut i glomeruli och sedan används vitamin D3 i njurarnas tubuli för att återuppta tillräckligt mycket kalcium för att upprätthålla den rätta koncentrationen av kalcium i blodet.
Så ät tillräckligt med vitamin D3 (minst 5 000 IE eller 125 µg) för att hålla nivån av vitamin D3 över 125 nmol/L. Resten sköter kroppen på egen hand om man ger den möjlighet och fria händer. 
Så jag satt här och väntade på svaren och så här såg det ut!


Jag ligger alltså strax ovanför lägsta gränsen 125 nmol/L. De som har brist måste må väldigt dåligt!
Att jag har farligt höga värden är alltså en uppenbar överdrift!
De som inte har det nätverk av pålästa och kunniga människor blir ju lätt skrämda och det är ju rena dumheter!

Varför jag har hög nivå på B12 vet jag inte faktiskt och tydligen är det inte "farligt" och det är svårare att hitta information om för högt mer än att det kan ha med levervärden att göra och även det tog jag och värdet var bra.
På www.kurera.se skriver man så här:
Det finns väldigt få studier som tyder på att man kan överdosera vitamin B12 eller orsaka toxicitet. Vissa tror att hydroxykobalamin kan vara toxisk i stora milligramdoser under lång tid, eftersom molekylen innehåller cyanid. Dr David L. Watts påstår att höga doser av vitamin B12 kan nedsätta sköldkörtelfunktionen varför man enligt hans åsikt bör vara försiktig vid misstänkt eller konstaterad hypotyroidism. För höga doser av vitamin B12 kan ge ökad irritation eller brist på motivation.

Jag anar att det beror på den kost jag äter för jag hittar många just inom lchf som skriver att de har höga B12-värden och att jag även tar b-komplex. Just nu tar jag inget enskilt B12 alls för jag tycker det räcker för min del. Det är ju vanligare med B12 brist än tvärtom så de som har brist borde få bättre värden bara genom att äta lchf. Värdet har i alla fall gått ner sedan förra året.

Blodvärden tagna 150122 och 150205

Blå text – från 150122     (Vårdcentralen)
Grön text – från 150205  (Sahlgrenska)
Rosa text – värde från våren 2014

Analysbeteckning
Förklaring
Referens
Mitt värde
B-hb
Blodvärde
Vid infektion sjunker detta värde.
117 – 153
128


P-kreatinin
P-Krea = Kreatinin (Krea) i blodplasma (P)
50-90
50

51

43


P-natrium
Kalium-natriumbalansen, mängden natrium och kalium är viktiga för kroppens vatten- och saltbalans, se även vatten. Natrium höjer ditt blodtryck medan kalium sänker det. KvotenKalium/Natrium ska därför vara så hög som möjligt.
137 – 145
144

143

140
P-kalium
Då kaliummängden i blodets serum är under 2,5 mmol/l inträffar trötthet, muskelsvaghet (speciellt i benen), muskelsmärtor, myrkrypningar, muskelkramper, tarmstopp av förlamning (paralytisk ileus).
Mest fruktat är rytmstörningar i hjärtat som kammarflimmer
3.5 – 4.4
3,9

4,3

3,6
P-calicum

S-Ca Jon PH 7,4


Det mest sensitiva och specifika måttet på kalcium koncentrationen. Det påverkas inte nämnvärt av ändringar i plasmaproteinkoncentrationen men av förändringar i pH
2.15 – 2.50

1,18-1,3
2.47

1,23
P-ASAT
P-ASAT =  aspartataminotransferas (ASAT) i blodplasma (P)Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som förekommer framför allt i lever, hjärta och skelettmuskler. Vid cellskada i dessa organ stiger halten av ASAT i blodet, eftersom enzymet frigörs från vävnaderna i blodet under skada.Vid mätningen av mängden ASAT används antingen blodserum (S) eller blodplasma (P). Nedan talar vi om S-ASAT. Samma saker gäller för P-ASAT.Varför tas provet? S-ASAT är ett av de blodprov som tas vid misstanke om en leversjukdom. Tillsammans med andra prov, t.ex.n S-ALAT, S-GT och S-AFOS, ger det en bild av hur levern mår.

0.25 – 0.75
0.31

0,38
P-ALAT
Levervärde (högt fettlever)
0.15 – 0.75
0.22
0,34

P-ALP
Levervärde (högt glukosvärde här och du har diabetes)
0.60 – 1.8
1.2
0,99
P-Bilirubin
Bilirubin är en slaggprodukt som bildas när slutanvända röda blodkroppar bryts ner. Sitt namn till trots (från latinets bilis = galla och ruber = röd, rödfärgad) är bilirubin gult. Bilirubin ger färg år både urin och avföring.
3.4 – 21.0
9

6,0
P-Pankreasamylas
Bukspottkörtel-inflammations-
markör

0,15-1,10 µkat/L
0.53
P-järn
Järnanalys
9 - 34
17

20

21
P-TIBC
Järnbinande kapacitet
47 - 80
70

72
P-ferritin


S-ferritinS-TIBC
Järndepå


Speglar kroppens järndepåer och ett lågt värde bevisar järnbrist.


Transferritinmättnad
Kvinnor: 13-148 µg/L
Män: 27-365 µg/L

15-1500,15-0,50
12
9

190,24
0,29
P-Kobalaminer
vitamin B12


190-700
479

600
1165


P-folat


Folsyra


8-39


36

31

33
P-tyroxin, fritt
Sköldkörtelvärde
15-10-22
16

16

P-tyreotropin (TSH)
Sköldkörtelvärde/stress
0.40-5.0
1,3

2,0
P-HbAlc
Kontroll av medel-
koncentrationen blodsocker hos diabetiker

<50 år HbA1c (IFCC): 27–42 mmol/mol
≥50 år HbA1c (IFCC): 31–46 mmol/mol

34
P-LPK
Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar.
3.5-8.8
6.4

B-TPK
Koncentration av blodplättar i blodet (TrombocytPlasmaKoncentration, TPK
165-387
266
S-HDL-Kolesterol


S-kolesterol

S-triglycerider

S-LDL-Kolesterol
Det goda kolesterolet

Totalkolesterol

Det ”onda” kolesterolet

Se ovan
1.0-2.7


3,9-7,8

0,45-2,6

0,30-4021
3,2

5,8


0,53

1,625-Hydroxi-vitamin D
Mäts hur mycket d-vitamin som finns i njuarna och hjälper kroppen att kontrollera kaliciumet.>25

(125-700, enligt oberoende källor)140
S-PTH
Bisköldkörtelhormoner (PTH eller parathormon) är ett polypeptidhormon som bildas i bisköldkörtlarna, och som har kalciumreglerade  funktion,samt reglerar nivåerna av vitamin D och fosfor. Det har därför en viktig roll för hela elektrolytbalansen.
1,6-6,9
5,27
S-CRP
CRP-värdet kan också mätas för att kontrollera om man har en sjukdom som orsakar inflammation i kroppen, till exempel vid vissa sjukdomar i lederna och tarmarna. Eftersom CRP är ett mått på den inflammatoriska aktiviteten i kroppen, ökar ofta CRP-värdet när sjukdomen är i en aktiv fas. CRP-värdet används därför också för att kontrollera om den behandling man får är effektiv.
<5
<1
S-Albumin
Albumin är det mest förekommande proteinet i blodet. Till skillnad från de flesta andra proteiner i blodet är det inte ett glykoprotein, det vill säga albuminstrukturen innehåller inga kolhydratdelar. Vid undernäring får den drabbade ofta för låga halter albumin i blodet på grund av att leverns förmåga att bilda nya proteiner är nedsatt, vilket leder till för lågt kolloidosmotiskt tryck.
36-45
40
S-T4 fritt
Ämnesomsättning
12-22
15
S-protein

64-79
69
S-Zink

9-15
12


Så, nej, jag har inga brister som syns på dessa blodprover. Anna sade att hon pratat med den där professorn och han hade sagt att det var "svårt" att veta vilka brister mina symptom beror på.
Jag svarade att nä, det kanske handlar om att man måste göra en hårmineralanalys för att få veta exakt detta. Hon höll med. Vården erbjuder inga hårmineralanalyser.

Nu väntar jag på en tid till Srdjan Kostic, kirurgen som jag ska träffa för att diskutera en återställning av min magsäck.