måndag 9 februari 2015

Utökad provtagning efter mitt besök hos diestisten på Sahlgrenska

Det har efterfrågats vilka provet jag tog och här kommer de:

Järn
Ferritin
Lever
B12
25 vitaminer (D-vitamin)
Zink
Ämnesomsättning
Kolesterol
Parathormon
Joniserat kalk
HBA1C (Långtidssocker)
LPK     (Vita blodkroppar)
TPK     (Blodstatus, röda blodplättar)
CRP     (C-reaktivt protein, CRP, är ett protein i familjen pentraxiner. CRP finns i vanliga fall löst i blodplasman och kan vid en bakteriell infektion kraftigt öka i koncentration. )

De prover jag tog på Vårdcentralen för några veckor sedan får jag på posten om någon dag. De visade inga avvikelser.