måndag 2 februari 2015

Riktlinjer för preoperativ och postoperativ biokemisk uppföljning och mikronäringsämnesersättning för överviktsopererade

Diskussionen och frågorna kring näringsbrister, tillskott och vilka prover man kan och ska kräva i samband med sin operation återkommer ständigt. Många upplever att vården inte tar detta på allvar och får inte ta de prover de ber om. Finns olika anledningar men kostnader är nog, tyvärr, det största argumentet att inte bevilja vissa prover. Ett prov på D-vitamin kostar flera tusen och A-vitaminprov måste skickas iväg till andra laboratorier och därför "vill" man inte riktigt ta de prover som man faktiskt i slutänden har rätt till. Så det kan vara bra att ha med sig ett dokument i handen som påtalar vikten av dessa prover.


Det är ett dokument på över 25 sidor så jag tänker INTE översätta allt men det som ändå är det viktigaste, då många inte kan läsa sådana texter på engelska. 

BOMSS Riktlinjer för perioperativ och postoperativ biokemisk uppföljning och
mikronäringsämnes ersättning för patienter som genomgår obesitaskirurgi September 2014

Sammanfattning

Sammanfattning Magsäckskirurgi är nu en viktig alternativ för behandling av fetma och tillhörande andra sjukdomar. Många patienter som efter operationen redan har existerande vitaminbrister och all överviktskirurgi ger mindre näring i varierande utsträckning, och orsakar potentiellt till kliniskt signifikanta mikronäringsämnesbrister. Därför är långsiktig övervakning när det gäller näringsbrister och uppföljning är en viktig komponent i all överviktskirurgi. Det finns dock inga aktuella standardriktlinjer  i Storbritannien för den biokemiska uppföljningen och utbyte av väsentliga mikronäringsämnen hos patienter som genomgår olika former av kirurgi för viktminskning. Dessutom efter en undersökning av medlemmar hos BOMSS avslöjade en stor mångfald av lokala riktlinjer och praxis. Detta antydde ett behov av standardiserade riktlinjer. Vi genomförde en översyn av befintliga riktlinjer och tillhörande litteratur om mikronäringsämnesbrister efter obesitaskirurgi. Vårt mål var att sammanfatta befintlig bevisning för övervakning och utbyte av vitaminer och mineraler före och efter obesitaskirurgi, och att utfärda rekommendationer en säker praxis för detta i Storbritannien.

(Eftersom britterna inte är mer annorlunda än svenskar och övriga i världen så tycker jag att det här ska gälla för ALLA.) 

Jag hoppar till tabellen som gäller:
Tabell 4 Postoperativa blodprov efter sleeve gastrektomi / gastric bypass / duodenal switch. nyckel Duodenal switch - D

Blodprov / Förfarande                                              Frekvens
_______________________________________________________________________________
HbA1c och / eller FBG hos patienter med                 Övervaka så ofta som det behövs
 preoperativ diabetes Sleeve gastrectomy /
 Gastric Bypass / DS
_______________________________________________________________________________

Lipider                                                                        Övervaka de med blodfettrubbningar
Sleeve gastrectomy / Gastric Bypass / DS
_______________________________________________________________________________

U + E, LFT, FBC, ferritin, folat, kalcium,                  3, 6 och 12 månader första året
 vitamin D, PTH                                                          sedan varje år
Sleeve gastrectomy / Gastric Bypass / DS
_______________________________________________________________________________

Thiamine                                                                     Rutinkontroll av tiamin blod krävs inte men
Sleeve Gastrectomy/ Gastric Bypass / DS                  alla bör vara medvetna om att patienter med
                                                                                     långvariga kräkningar kan utveckla akut
                                                                                     tiaminbrist som kräver omedelbar behandling
_______________________________________________________________________________

vitamin B12                                                                 6 och 12 månader, första året
Sleeve gastrectomy / Gastric Bypass / DS                  Årligen
                                                                                     Inget behov av att övervaka om patienten
                                                                                     har intramuskulära B12 injektioner
______________________________________________________________________________

Zink, koppar                                                                 Årligen
Gastric bypass / DS                                                      Övervaka zink vid oförklarlig anemi,
                                                                                      håravfall eller smakförändringar
                                                                                      Övervaka koppar om oförklarlig anemi 
                                                                                      eller dålig sårläkning. Anmärkning:
                                                                                      zinknivåer påverkar kopparnivåer och vice                                                                                               versa
________________________________________________________________________________
Vitamin A                                                                    Mått på farhågor om steatorré eller symtom på 
Gastric Bypass                                                             brist, t ex nattblindhet
DS                                                                                Årligen - oftare vid graviditet
________________________________________________________________________________

Vitamin E, K                                                                Mät vitamin E vid oförklarlig anemi,
Gastric Bypass / DS                                                     neuropati/nervskador. 
                                                                                     Överväg att mäta INR vid överdrivet stor 
                                                                                     förekomst av blåmärken eller om blodet inte
                                                                                      koagulerar tillräckligt snabbt som indikerar på
                                                                                      K-vitaminbrist. 
________________________________________________________________________________

Selen                                                                            Övervaka vid oförklarlig trötthet, anemi,
Gastric Bypass / DS                                                     metabolisk bensjukdom, kronisk diarré
                                                                                     eller hjärtsvikt. 
________________________________________________________________________________

Vitamin - och mineraltillskott efter obesitaskirurgi

Detta förutsätter att:

Patienterna har fått en omfattande preoperativ bedömning och eventuella näringsbrister
har behandlats
• Patienterna har en biokemisk övervakning som anges i riktlinjerna och att brister utreds
och korrigeras
• Patienterna tar de minimum av näringstillskott som krävsTabell 7 Vitamin och mineraltillskott efter gastric bypass och sleeve gastrektomi
                    
Vitaminer och mineraler som rekommenderas

Multivitamin och mineraltillskott bör inkluderar;
  järn
  selen
  2 mg koppar (minimum)
  zink (förhållandet mellan 8-15 mg zink per 1 mg koppar)  inför graviditet och pågående graviditet

Järn
45-60 mg dagligen
100 mg dagligen för menstruerande kvinnor

Folsyra Som finns i multivitamin och mineralkomplement 
5 mg inför Graviditet och inför graviditet.

Vitamin B12

Kalcium och vitamin D

Fettlösliga vitaminer A, E och K

Zink och koppar

Selen

Thiamin Det var den korta versionen, översatt från dokumentet från BOMSS

Vill man läsa mer om just de kosttillskott som jag bloggat om kan man läsa om det under följande 
rubriker:Har många inlägg om näring och näringsbrister med de två ovanstående är de som är nyast. 
Det som slår mig är att sleevade och gbp-opererade måste hålla koll på ungefär samma vitaminer och mineraler. Den enda skillnaden är B12 som sleevade sällan får brist på tydligen. Allt annat är faktiskt likadant så där gick argumenten om att sleeve är "bättre" än gbp i diket för mig. 

Det som detta dokument inte tar upp är obalanserna som baseras på den stress som näringsbristerna orsakar och som även påverkar hormoner och signalsubstanser. 
Äter man samtidigt en kost som är baserad på spannmål och även socker så tar tarmen ännu sämre upp den näring vi får i oss och det kan även gälla näringstillskotten faktiskt. 
Argumentet brukar vara att det är bättre att ta tillskott i form av brustabletter eller liknande men de tillskott som finns på marknaden i form av det är Baricol och vad jag anser om det företaget kan man läsa om på bloggen här under rubriken: I vems intresse?