fredag 29 april 2016

Leptin och leptinresistens: Allt du behöver veta

Har sparat många bra artiklar från engelska sidor som jag vill översätta till svenska för maximal förståelse. 

Följande artikel hittar du på följande sida: 
Leptin and Leptin Resistance: Everything You Need to Know

Många människor tror felaktigt att viktökning (och viktnedgång) handlar om kalorier och viljestyrka. Men modern fetmaforskning håller inte med om det ... och forskare  pekar alltmer på ett hormon som kallas leptin (1).

Att vara resistent mot detta hormons effekter (det kallas leptinresistent) tros vara den ledande drivkraften för att gå upp vikt för människan (2).I videon ovan, Dr. Stephan Guyenet, en fetma forskare och bloggare, förklarar allt du behöver veta om leptin och hur den är inblandad i fetma.

Möt Leptin - "mästerhormonet" som reglerar kroppsvikten

Leptin är ett hormon som produceras av kroppens fettceller (3).

Det kallas ofta "mättnadshormonet" eller "svälthormonet."

Leptinets primära mål är i hjärnan, särskilt ett område som kallas hypotalamus.

Leptin är tänkt att tala om för hjärnan att vi har tillräckligt med fett lagrat, att vi inte behöver äta, och att vi kan bränna kalorier i normal takt (4).

Det har också många andra funktioner relaterade till fertilitet, immunförsvar, hjärnans funktion med mera (5).

Emellertid är leptinets huvudsakliga roll långsiktig reglering av energibalansen ... mängden kalorier vi äter och förbrukar och hur mycket fett vi lagrar i våra kroppar (6).

Leptinsystemet har utvecklats för att hålla oss från att svälta eller äta för mycket, som båda skulle ha gjort oss mindre benägna att överleva i den naturliga miljön.

Nuförtiden är leptin mycket effektiv på att hålla oss från att svälta. Men något slutar fungera i den mekanism som är tänkt att hindra oss från att äta för mycket.

Sammanfattning: Leptin är ett hormon som produceras av fettceller  i kroppen. Dess huvudsakliga uppgift är att reglera hur många kalorier vi äter och bränner, liksom hur mycket fett vi bär i våra kroppar.

Leptin är tänkt att tala om för hjärnan att vi inte behöver äta

Sättet leptin fungerar är relativt enkelt ...

Detta hormon är producerad av kroppens fettceller . Ju mer kroppsfett det finns, desto mer leptin produceras (7).

Leptin forslas fram av blodomloppet och in i hjärnan, där den sänder en signal till hypothalamus ... den hjärnregion som styr när och hur mycket vi äter (8).

Fettcellerna använder leptin för att "tala" till hjärnan om hur mycket kroppsfett det bär med sig. Massor av leptin talar om för hjärnan att vi har gott om fett som lagras, medan låga nivåer av leptin berättar för hjärnan att fettdepåerna är låga och att vi riskerar svält (9).

Denna bild visar hur leptin är tänkt att fungera:


Vi äter - > kroppsfettet ökar - > leptinet ökar - > vi äter mindre och bränner mer.

Eller...

Vi äter inte - > kroppsfettet minskar - > leptinet minskar - > vi äter mer och bränner mindre.

Denna typ av system är känt som en negativ återkopplingsslinga och liknar kontrollmekanismerna för många olika fysiologiska funktioner ... såsom andning, kroppstemperatur , blodtryck med flera.

Sammanfattning: Huvudfunktionen för leptinet är att skicka en signal till hjärnan, som "berättar" hur mycket fett som lagras i kroppens fettceller .

Leptinresistens kan vara den viktigaste biologiska avvikelsen vid övervikt

Överviktiga människor har mycket kroppsfett lagrat i sina fettceller. 

På grund av att fettcellerna producerar leptin i proportion till storleken, har överviktiga också väldigt höga nivåer av leptin. (10)

Utifrån hur leptin är menat att fungera, borde inte dessa människor äta...deras hjärna borde veta att det redan finns mängder med lagrad energi. Men...problemet är att leptinsignalerna inte fungerar. Det finns mängder med leptin som flyter omkring i kroppen, men hjärnan reagerar inte över att det finns där (11). 
Det här tillståndet är känt som leptinresistens. Man tror nu att det är den största biologiska abnormiteten för människans övervikt (12).
Detta gör att hjärnan förändrar vår fysiologi och vårt beteende för att återfå det fett som hjärnan tror vi saknar (13, 14, 15):
* Äta mer: Hjärnan tror att vi måste äta så att vi inte svälter ihjäl.
* Minskad förbränning: Hjärnan tror att vi behöver spara energi, så det gör att vi känner latare/orkeslösare och bränner färre kalorier genom att vila.
På detta sätt ... att äta mer och motionera mindre är inte orsaken till viktökning, det är en konsekvens av leptinresistens, en hormonell defekt (16).
För den stora majoriteten av människor som försöker utöva kognitiv inhibition (viljestyrka ) över den leptindrivna svältsignalen, är näst intill omöjligt.
Sammanfattning: Människor som är överviktiga  har höga nivåer av leptin, men leptinsignalen fungerar inte på grund av ett tillstånd som kallas leptinresistens. Leptinresistens  kan orsaka hunger och reducerad energiförbrukning.

Gå ner i vikt minskar Leptinet, så hjärnan försöker få tillbaka vikten

De flesta "dieter" ger inte goda resultat på lång sikt. Detta är ett välkänt problem i viktminskningsstudier.

Dieter är så ineffektiva att när någon går från fet till smal, kan man läsa om det i tidningarna.

Sanningen är ... när det gäller att gå ner i vikt med långsiktig framgång är undantaget, inte regeln.

Det finns många möjliga orsaker till detta, men forskningen visar att leptin kan ha en hel del att göra med det (17, 18).

Gå ner i vikt minskar fettmassan, vilket leder till en betydande minskning av leptinnivåerna, men hjärnan ändrar nödvändigtvis inte sin leptinresistens .

När leptinet går ner, leder detta till hunger, ökad aptit, minskad motivation att träna och minskad mängd kalorier bränns i vila (19, 20).

I grund och botten gör det reducerade leptinet att hjärnan tror att kroppen svälter ... så det initierar alla typer av kraftfulla mekanismer för att återfå det förlorade kroppsfettet, och felaktigt tror att den skyddar oss från svält.

Med andra ord, försvarar hjärnan aktivt den högre mängden av fettmassa , genom att använda starka biokemiska krafter som tvingar oss att äta tillbaka den förlorade vikt.

Majoriteten av bantare kommer att vara bekant med denna ... viktminskning är ofta lätt i början, speciellt när motivationen är hög, men mycket snart hunger, sug och en minskad lust för motion som i.

Detta är den främsta anledningen till att så många människor "yo-yo" diet ... de förlorar en betydande mängd av tyngd, bara för att få den tillbaka (och lite till).


Med andra ord, hjärnan försvarar aktivt den höga mängden kroppsfett genom att använda starka biokemiska signaler som tvingar oss att äta upp oss till den vikt vi förlorat. 

Majoriteten av människor som gått ner i vikt känner igen sig. Viktminskningen är lätt och snabb i början, speciellt när motivationen är hög men snart kommer hunger, sug och minskad lust att motionera. 

Detta är den främsta anledningen fill att så många "jojo-bantar"...de förlorar en betydande mängd övervikt, bara för att gå upp allt igen (och lite till).

Sammanfattning: När människor minskar kroppsfett, minskar leptinet avsevärt. Hjärnan tolkar detta som en svältsignal och ändrar vår biologi och vårt beteende för att få oss att återta det förlorade kroppsfettet. 

Vad orsakar leptinresistens?


Enligt Dr. Guyenet har flera cellulära mekanismer bakom leptinresistens identifierats.

Dessa innefattar (21, 22):

1. Inflammation: Inflammationssignaler i hypotalamus är troligtvis en viktig orsak till leptinresistens i både människor och djur. 

2. Fettsyror: Att ha förhöjda fettsyror i blodet kan öka fett metaboliter i hjärnan och stör leptinsignalering. 

3. Höga nivåer av leptin: Med förhöjda nivåer av leptin verkar i första hand orsaka leptinresisten. 

I princip är alla dessa faktorer förhöjda i samband med övervikt...så detta blir en ond cirkel där människor blir fetare och ökar mer leptinresistens med tiden.

Sammanfattning: Möjliga orsaker till leptinresistens inkluderar inflammation, förhöjda fettsyror och höga leptinnivåer. Alla tre ökar fetma.

Vad vetenskapen vet om att omvända leptinresistens


Det bästa sättet att veta om du leptinresistent, är att titta dig i spegeln.

Om du har en hel del kroppsfett, särskilt kring magen, då är du nästan säkert leptinresistent.

En nyckel till att förhindra (eller omvända) leptinresistens, är att äta en kost som inte ökar inflammation i kroppen. (Lågkolhydratkost minskar inflammation i kroppen.) 

Det finns flera saker du kan göra:

1. Undvik bearbetade livsmedel: Hel - och halvfabrikat kan förstöra bakteriefloran i tarmen och ge inflammation (23). 


2. Ät vattenlösliga fibrer: Äta vattenlösliga fibrer kan bidra till att förbättra tarmhälsan och kan skydda mot fetma (24).

3. Motion: Fysisk aktivitet kan bidra till att vända leptinresistens (25).

4. Sömn: Dålig sömn är inblandad i problem med leptin (26).

5. Sänk dina triglycerider: Med mycket triglycerider i blodet, kan förhindra transporten av leptin från blodet och in i hjärnan (27). Det bästa sättet att sänka triglycerider är att minska kolhydratintaget (28).
 
6. Ät Protein: Att äta mycket protein kan orsaka automatisk viktminskning. Det finns många skäl till detta, en av dem kan vara en förbättring i leptinkänsligheten (29).

Känns det här igen? Dessa punkter råkar vara samma saker som vi i allmänhet förknippar med god hälsa. 

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att göra detta. Ät riktig mat, bibehålla en hälsosam tarmflora, träna, sova bra och så vidare...alla dessa är livslånga insatser som kräver en drastiskt förändrad livsstil. 

Meddelande att ta med sig

Övervikt orsakas inte av glupskhet, lättja eller brist på viljestyrka. Det finns starka biokemiska krafter som spelar in...som oftast drivs av förändringar i miljön och i synnerhet den västerländska kosten. Sanningen är ... att överallt där denna form av kost finns, finns övervikt och kroniska sjukdomar. Inte för att denna typ av kost förvandlar människor till matvrak och sengångare, men eftersom den förändrar vår biologi på ett sätt som förändrar vårt beteende. Även om orsakerna till övervikt är komplicerade och mångskiftande, är leptinresistens den främsta anledningen till att människor går upp i vikt och har så svårt att få bort den. Leptin är "mästerhormonet" av kroppsfettsreglering.