lördag 22 februari 2014

Statistik från SOREG

Statistik angående viktförändring efter en GBP ur ett långtidsperspektiv

BMI innan operation var i genomsnitt 42.5 för kvinnor och 43.7 för män
BMI vid operationen var i genomsnitt 40.6 för kvinnor och 41.3 för män
BMI efter 1 år efter op var i genomsnitt 28.8 för kvinnor och 30.7 för män
BMI efter 2 år efter op var i genomsnitt 28.7 för kvinnor och 30.6 för män
BMI efter 5 år efter op var i genomsnitt 31.0 för kvinnor och 32.7 för män

(5 års uppföljningarna är dock mindre i patient-antal fortfarande jämfört med de andra grupperna)

1 år efter operationen har man i genomsnitt tappat 75% av sin övervikt

ANGÅENDE BLA JÄRN
Anemier kan vara allt ifrån triviala fynd av låga serum-järnnivåer utan egentliga symtom till manifesta blodbrister. Speciellt kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott. Sannolikt föreligger en underrapportering i registret av anemier. Kliniker som rapporterar 0 % efter längre tids uppföljning har antagligen en förbättringspotential av sin uppföljning. Numera har ordination av B12-vitamin i stort sett slagit igenom så att följsamheten till denna substitution i regel fungerar. Men då och då kan man se en makrocytär B-12-bristanemi.
__________________________________________________________________________

Just det här tänkte jag på häromdagen då man tycker att en överviktsoperation ska hjälpa en med övervikten genom hela resten av ens liv. Men när man tänker efter så är det här verkligen en quick-fix - man går garanterat ner i vikt, mest första året och sedan sackar det av för att efter några år inse att man likt förbenat måste "banta" för att antingen hålla den nya vikten eller fortsätta gå ner för många går inte ner till normalvikt oavsett, beroende på utgångsvikten man hade när man opererade sig. 
Det enda som är konstant efter en överviktsoperation är näringsbristerna och komplikationerna - det försvinner inte! 
Har hittlis aldrig mött någon, vare sig opererad eller "vanlig" folk som inte känner någon/några med komplikationer och problem efter sina operationer. 

Gastric bypassoperationerna är definitivt en quick-fix, däremot inte komplikationerna...sa jag det? *ironisk*