onsdag 22 februari 2012

Gratis vaccinering mot livmoderhalscancer

Hör på radion att from nästa vecka ska flickor i Västragötalandsregionen erbjudas gratis vaccinering mot Livmoderhalscancer med det "berömda" och omdiskuterade vaccinet Gardasil.
Jag blir i hela min kropp omskakad och funderar på vem som vinner på att vaccinera våra unga flickor mot något som i sin tur kanske faktiskt är farligare än risken för att få just livmodercancer.
På Västra Götalandsregionens hemsida skrivs inte ett ord om biverkningar och farorna med detta vaccin och inte ett ord om vem som tjänar pengar på det här.
Däremot hittar man det i en artikel i VLT.SE 
I artikeln radar man upp de biverkningar som inte nämns på Västragötalandsregionens hemsida och som jag med stor säkerhet kan säga att inga läkare nämner heller:
(Kopierat från artikeln)
"1. Testerna för vaccinen har körts i ”fast forward” med alla tänkbara medicinska instanser ivrigt påhejande. Däribland Nobelkomittén, vars huvudsponsorer som också finansierat marknadsföring av HPV-vaccin är/har varit under utredning för mutbrott i samband med turerna kring Nobelprisnomineringen i medicin 2008.

2. Det finns inga bevis för, och inga kliniska studier som visar att Gardasil skyddar mot cancer vare sig i kort- eller långtidsperspektiv.

3. Enligt en ledande forskare hos Merck (Gardasil) varar skyddet mot klamydia endast cirka två år. Detta är enda skillnaden mellan de två konkurrenterna!

4. I kliniska försök har skyddet mot HPV avtagit efter fyra år varefter försökspersonerna gavs en fjärde dos för att öka antikropparna mätt i blodet på deltagarna. Detta var de värden som rapporterades av läkemedels-företaget Merck, trots att den normala serien av doser endast omfattar tre sprutor.

5. Tveksamma metoder vid utvärderingen av vaccinet; Merck använde ett placebo som innehöll aluminium (en adjuvant som används i flertalet vacciner i dag i stället för kvicksilver som tidigare). Aluminium kan bland annat orsaka imflammationer och som gör den så kallade blod-hjärn-barriären genomtränglig för gifter (och för läkemedel). Inte riktigt okej för ett placebo som referens för biverkningar.

6. Ett antal av de unga kvinnor som dog under försöken dog i bilolyckor. Merck rapporterade inte ifall dessa var passagerare eller förare vid olycksfallen.

Detta kan vara kritisk information när det gäller vaccinets säkerhet, eftersom en vanlig biverkning av vaccinet är plötslig svimning. (Körkortsmyndig ålder i USA är16 år).

7. De flesta av dödsfallen vid studierna av vaccinen skrevs av som slumpmässiga.

8. Långt över 100 dödsfall i världen hittills har troligen orsakats av HPV-vaccin, beroende på vem som räknat och hur. Alla biverkningar skall i USA enligt en lag från 1986 rapporteras till det så kallade VAERS-registret. Detta sker enligt vissa experter endast i cirka 10 procent av fallen.

9. Livmoderhalscancer kvalar inte ens in på tio-i-topp bland dödsorsaker bland kvinnor, som om livmoderhalscancer inträffar, vanligen sker i medelåldern cirka 20 till 40 år efter HPV-infektionen. Förmodligen finns det bättre grejer då – i framtiden alltså, när våra döttrar kommit dit.

Redan nu finns möjligheten till regelbundna cellprov som för närvarande ger en bortåt 90-procentig cancerprevention vid tidig upptäckt av cellförändringar.

10. Biverkningarna; Vid jämförelse med ett annat vaccin, Menactra (mot hjärnhinne-inflammation) så hade Gardasilklienter bland annat;

w 4 gånger fler dödsfall, hjärtstopp, lupus

w 9 gånger fler plötsliga svimningar

w 15 gånger fler strokeanfall

w 33 gånger fler blodproppar"


Med tanke på hur man betett sig med Svininfluensa-vaccineringen och de antal barn med Narkolepsi så kanske man ska tänka efter både en och sju gånger innan man hoppar av glädje över detta erbjudande. Risken att dö i just livmodercancer verkar vara försvinnande liten i jämförelse med att vaccinera sig. Precis som på samma sätt som när vaccineringen mot Svininfluensan infördes och man idag inte kan se någon som helst effekt av det mer än biverkningarna av själva vaccinet.
Träffar jag någon förälder som tänker låta sin dotter vaccinera sig så kommer jag propagera för att INTE GÖRA DET! 
I USA finns den här hemsidan som innehåller otroligt SKRÄMMANDE information om Gardasil: