fredag 13 juni 2014

Om Gelatin och Glycin

Hittade återigen en mycket intressant medicins artikel om de aminosyror som vi har brist på eftersom vi är så dåliga på att äta annat än helmuskelkött och missar det där nyttiga som vi idag anser är äckligt.
Efter denna artikel kommer åtminstone jag köpa både ekologiskt gelatin och Glycin som tillskott.
Det är en lång text med många svåra ord men det framgår ändå tydligt att ALLA, oavsett ålder eller fysiska problem av alla slag behöver tillskott i form av gelatin framför allt.

Den artikel jag översatt innan med ett liknande innehåll hittar du HÄR! Huvuddelen av en djurkropp består av vatten, protein, fett och ben. Fettvävnad och ben är metaboliskt mer stilla än protein och-vattensystemet. Under stress eller svält, eller till och med i viloläge, förlorar djuret muskelmassa snabbare än fett.

De aminosyror som utgör protein har många hormonliknande funktioner i sitt fria tillstånd. När vårt glukos (glykogen) lager blir utarmat, omvandlas vår egen vävnad till fria aminosyror, av vilka en del används för att producera nytt glukos. Dessa aminosyrorna är cystein och tryptofan,  som släpps i stora mängder under stress och har antimetaboliska (sköldkörtelhämmande) och  slutligen, toxiska effekter. Hypotyreos  ökar  nedbrytningen av protein, även om den allmänna ämnesomsättning är långsam.
Andra aminosyror fungerar som nerv- och modifieringsmedel ("sändare"), vilket orsakar till exempel, excitation eller inhibering.

Några av dessa aminosyror, såsom glycin, har ett mycket brett spektrum av cellskyddande åtgärder.
Deras fysikaliska egenskaper, snarare än deras användning för produktion av energi eller annan metabolisk funktion, är ansvariga för sina viktiga cellskyddande åtgärder.
Gelatin (den kokta form av kollagen) utgör cirka 50% av proteinet i ett djur, men en mycket mindre andel av de mer aktiva vävnaderna, såsom hjärna, muskler och lever. 35% av aminosyrorna i gelatin är glycin, 11% alanin och 21% prolin och hydroxiprolin.

I de industrialiserade samhällena har konsumtionen av gelatin minskat, i förhållande till de livsmedel som innehåller en olämpligt stor del av de antimetaboliska aminosyror, speciellt tryptofan och cystein.
Degenerativa och inflammatoriska sjukdomar kan ofta korrigeras med hjälp av gelatin-rika livsmedel.
(En degenerativ sjukdom är en sjukdom där funktionen nedsätts/upphör celler, vävnader eller organ. Ex. Demenssjukdomar, ALS mm.)


Jag brukar tänka på något länge innan jag får runt för att integrera det i mitt liv, ibland på grund av att gamla vanor måste ändras, men oftast för att våra sociala vanor är inställda på att göra saker på konventionellt sätt. Våra livsmedel avspeglar vår sociala vanor och genomförs av lagar och regler. När jag först åkte till Mexiko för att studera, var många traditionella livsmedel  fortfarande tillgängliga i städerna - stekt grishud som serverades stekt eller kokt med en sås, blodtacos, broskdelar av olika djur, kyckling-fot- soppa, kräftdjur, insekter , etc. Senare, när jag studerade biokemi, insåg jag att varje del av en organism har en karakteristisk kemi och speciellt näringsvärde. Jag visste om Weston Pris forskning om traditionell kost, och hans argument att de degenerativa "civilisationssjukdomarna" producerades av de förenklade dieter som är karakteristiska för de högt industrialiserade samhällena.

När jag började studera endokrinologi, insåg jag att det fanns en del radikala missuppfattningar bakom idéerna om "vetenskaplig näring." IP Pavlov, som hade studerat näringsfysiologi, eftersom det utgjorde djurets närmaste interaktion med sin omgivning, motiverades av en önskan att förstå livet i sin helhet, inklusive medvetandet. Men västerländska dietister har nästan alla åtagit sig en ideologi som tvingade dem att tänka i termer som "väsentliga faktorer för tillväxt," som leder till idéer som "lägsta dagsbehovet" för varje näringsämne. Huvuddelen av kroppsskador (speciellt kroppslängd) var det kriterium, inte den erfarne livskvaliteten. Och det har funnits brist på bevis att en snabb kroppslig tillväxt har sina nackdelar (t.ex. Miller, et al., 2002, "De stora mössen dör unga").

En av de mest brillanta genetiskt orienterade dietisterna, Roger Williams, använde idén om genetiska individualitet för att förklara att den populära idén om en art omfattande standarddiet inte kunde tillämpas på exceptionella individer, och att sjukdomen var ofta resultatet av obalans mellan särskilda näringsbehov och en "vanlig" diet. Linus Paulings koncept om ortomolekylär (http://sv.wikipedia.org/wiki/Ortomolekyl%C3%A4r ) medicin var en upprepning av Williams princip för det allmänna vetenskapliga samfundet.

Men ändå, det var viktigare att matchen mellan en viss kemikalie och den genetiska konstitutionen av organismen. Pavlovs uppfattning om "trofiska" åtgärder av nerver förkastades, och resten av hans arbete förvisades till en grovt karikerad gren av psykologin. Hans terapeutiska rekommendation av nötköttsbuljong för många krämpor ignorerades att ha något att göra med den karikerade "Pavlovism."
Om nerverna är intimt involverade i processerna för näring och utveckling, bör effekterna av näringsämnen på nerverna och deras utveckling har en central plats i näringsforskning. Vår aptit speglar våra biokemiska behov, och våra "ovillkorliga reflexer" kommer sannolikt att vara klokare än de teorier som helt enkelt bygger på hur mycket vikt ett ungt djur vinner på en särskild diet.

När jag började undervisa endokrinologi, ville inte några av mina elever höra vad som helst utom "lås och bom" endokrinologi, där "en hormon" signal från  vissa celler som har en lämplig receptor för detta hormon. Men studier av Hans Selye och Albert Szent-Gyorgyi har gjort klart att Pavlovs globala, helhetssyn på organismen i dess omgivning var den sundaste vetenskapliga grunden för fysiologi, inklusive endokrinologi. En cell svarar på ett hormon beroende på tillståndet hos cellen. Näringsämnen och metaboliter och hormoner och signalsubstanser  ändrar cellens känslighet för omgivningen. De antaganden om "molekylärbiologi," enligt en allmän uppfattning, är i grunden fel.

Idén om fasta krav på specifika näringsämnen, och framför allt tanken att en snabb fysisk tillväxt var sättet att bestämma det essentiella av ett ämne, har lett till en monstruös förvrängning av de officiella kostrekommendationerna. Business, industri, myndigheter och vårdyrken har medverkat i spridningen av en ideologi om kost som är missvisande i karaktären av den levande organismen.
De flesta studier av de näringsmässiga kraven för protein har gjorts för jordbruksindustrin, och så har den utformats för att hitta det billigaste sättet att få maximal tillväxt på kortast tid. Industrin är inte intresserad av livslängd, intelligens, eller glädje för sina grisar, höns och lamm. Branschen har använt kemiska tillväxtstimulerande medel i kombination med de livsmedel som stöder snabb tillväxt med minst kostnad. Antibiotika och arsenik och fleromättade fettsyror har blivit en del av vår nationella livsmedelsförsörjning eftersom de producerar snabb viktökning hos unga djur.

De aminosyror i proteinerna har definierats som  "viktigt" på grund av deras bidrag till tillväxten, och ignorerat deras roll i att producera långt liv, god utveckling avhjärnan  och god hälsa. Kraven på aminosyror och proteiner under åren har knappast studerats, utom hos råttor, vars korta livslängd gör sådana studier ganska lätta. De få studier som gjorts pekar på att kraven på tryptofan och cystein blir mycket låg i vuxen ålder.
Även Clive McKays studier av livs örlängn genom kalorirestriktion gjordes på 1930-talet, har endast ett fåtal studier som gjorts för att ta reda på vilka näringsämnens begränsning som bidrar mest till att förlänga livslängden. Att begränsa giftiga tungmetaller, utan att begränsa kalorier, ger ungefär samma livsförlängande effekt som kaloribegränsning. Begränsa endast tryptofan, eller bara cystein, ger en större förlängning av livslängden än uppnåtts i de flesta studier av kaloribegränsning. Hur stor skulle livslängdsförlängning bli om både tryptofan och cystein begränsades samtidigt?

Både tryptofan och cystein hämmar sköldkörtelns funktion och mitochondrial energiproduktion, och har andra effekter som minskar förmågan att tåla stress. Tryptofan är föregångaren till serotonin, som orsakar inflammation, immundepression  och i allmänhet samma förändringar ses i åldrande. Histidin är en annan aminosyra som är föregångare till förmedling av inflammation, histamin; skulle begränsningen av histidin i kosten har en livslängdsfrämjande effekt, också?

Gelatin är ett protein som inte innehåller tryptofan, och endast små mängder cystein, metionin och histidin. Med hjälp av gelatin som är ett stort protein är det ett enkelt sätt att begränsa de aminosyror som är förknippade med många av problemen med åldrande.

De huvudsakliga aminosyrorna i gelatin är glycin och prolin; alanin är också närvarande i betydande mängd. Glycin och prolin är ansvariga för den ovanliga fibrösa egenskapen hos kollagen.
Ett djurs kropp, förutom fett och vatten, är mestadels protein, och ungefär hälften av proteinet i kroppen är kollagen (som är den ursprungliga, okokta formen av gelatin). Dess namn kommer från dess traditionella användning av lim. Den är ansvarig för den strukturella segheten hos mogna djurkroppar.
När cellerna är stressade,  bildar de extra kollagen, men de kan också lösa upp det, för att möjliggöra vävnadsombildning och tillväxt. Aggressiv cancer överproducerar denna typ av enzym som förstör den extracellulära matrisen som är nödvändig för normal celldifferentiering och-funktion. När kollagen bryts ner, släpper det faktorer som främjar sårläkning och undertrycker tumörinvasioner. (Pasco, et al., 2003) Glycin i sig är en av de faktorer som främjar sårläkning och tumörhämning.

Den har ett brett spektrum av antitumöråtgärder, inklusive inhibering av bildning av nya blodkärl (angiogenes), och det har visat sig ha skyddande egenskaper i levercancer och melanom. Eftersom glycin är icke-toxiskt (om njurarna fungerar, eftersom varje aminosyra kommer att bidra till framställningen av ammoniak), kan denna typ av kemoterapi vara angenämt.
När vi äter animaliska proteiner i de traditionella sätten (t.ex. äter fiskhuvudsoppa, liksom musklerna, eller "alladåber/kalvsylta" och fläskkotletter, och kyckling-fotsoppa samt kycklinglår), tillgodogör vi oss en stor mängd glycin och gelatin. Det hela djurets balans av aminosyror stödjer alla typer av biologiska processer, bland annat en balanserad tillväxt av barns vävnader och organ.

När endast muskelkött äts, är aminosyro- balansen i vårt blod på samma sätt som om det produceras av extrem stress, då vi får ett kortisolöverskott som orsakar att våra muskler bryts ned för att ge energi och material för reparation. Bildningen av serotonin ökas med det överskjutande tryptofan i musklerna, och serotonin stimulerar bildningen av mer kortisol, medan tryptofan själv, tillsammans med överskottet av muskelhärledda cystein, undertrycker sköldkörtelfunktion.

Ett generöst utbud av glycin/gelatin, mot en balanserad bakgrund av aminosyror, har en stor variation av antistressande åtgärder. Glycin är erkänd som en "hämmande" signalsubstans, och främjar naturlig sömn. När det används som ett komplement, har det bidragit till att främja återhämtning efter stroke och epileptiska kramper, och för att förbättra inlärning och minne. Men i varje celltyp, tydligen har det samma typ av lugna, skyddande antistress handling. Utbudet av skador som produceras av ett överskott av tryptofan och serotonin verkar förebyggas eller korrigeras genom ett generöst utbud av glycin. Fibros kan ge fria radikaler, inflammation, celldöd från ATP utarmning eller kalciumöverbelastning, mitokondriell skada, diabetes, etc,  och förebyggs eller lindras genom glycin.

Vissa typer av cellskada förhindras nästan lika bra med alanin och prolin såsom genom glycin, så användningen av gelatin i stället för glycin, är att föredra, speciellt när gelatinet är associerad med det normala biokemiska. Till exempel är huden en rik källa av steroidhormoner, och brosk innehåller "mjödsyra", som i sig är antiinflammatorisk.

Den andra väl studerade inhibitoriska neurotransmittorna är GABA, så det är av betydelse att GABA (gamma-aminosmörsyra) är en nära analog av glycin (alfa-amino ättiksyra). En syntetisk molekyl som strukturellt liknar de naturliga hämmande "sändare" beta amino propansyra, har några av de skyddande effekterna av glycin och GABA. De andra molekylerna i serien, åtminstone upp till epsilon aminokapronsyra, har en del av samma antiinvasiva, antiinflammatoriska, anti-angiogena, egenskaper. Alanin och prolin, med cellskyddande åtgärder, har samma grundläggande sammansättning, kol (CH2 eller CH) atomer separerar syra-och aminogrupper. Även de aminosyror där de lipofila kolatomer sträcker sig ut i en förgrenad sidokedja, valin, leucin och isoleucin, har en del av mot kramper (inhiberande) verkan (Skeie et al., 1992, 1994) av GABA och glycin . Tester gjordes med en, eller några, av de relativt lipofila (alifatiska) aminosyrorna förhindra kramper, medan de "balanserade" blandningar av aminosyror tillåter anfall av kramper; Tyvärr har resultaten av detta slag inte lett forskare att ifrågasätta idén om "balans" som utvecklats inom inställningen av jordbruksforskning.

Likheten mellan de strukturer och åtgärder av glycin och GABA tyder på att deras "receptorer" är liknande, om inte identiska. I åratal har det varit känt att progesteron och pregnenolon agerar på GABA-receptorn, för att stärka de skyddande, hämmande effekter av GABA. Östrogen har motsatt effekt, hämmar GABA- akativeter. Eftersom GABA motsätter östrogen och hämmar tillväxten av bröstcancer, det skulle inte vara förvånande om glycin, alanin, etc, gjorde samma sak.

Ny forskning visar att progesteron och dess metaboliter fungerar också på "glycin-receptorn," ökad hämning, och att "fytoöstrogen," genistein, motverkar den hämmande effekten av glycin.
De hämmande systemen motsätts av excitatoriska system, särskilt av den excitatoriska aminosyra-system, som aktiveras av glutamin-och asparaginsyra. Progesteron och östrogen aktiveras på det systemet också, respektive minskande och ökande excitation.

Jag har tidigare diskuterat argumenten för att påvisa att progesteron är en "huvudsaklig adsorbent" (som i Ling och Fu, 1987, 1988, Ling, et al., 1984, en steroid förändrar glycin påverkan på cellens elektriska beteende), vilket ökar den lipofila, fettälskande egenskap av cytoplasman, och östrogen såsom har den motsatta åtgärden, att öka vatten-älskande hydrofil kvalitet av cytoplasman. Om vi ​​tänker på de proteiner som kallas GABA-och glycin-receptorer som har vissa regioner där den grundläggande aminon av lysin associerar med den sura gruppen av asparaginsyra eller glutaminsyra, då effekten av glycin, eller andra aminosyror skulle vara att införa ytterligare lipofila kolatomer i dessa regioner (med aminosyror "polära ändar para ihop med deras motsatser på proteinet), där kardinal adsorbenter utövar sitt inflytande.
Generellt verkar biologerna förbryllade av sådana fakta, eftersom de inte passar in i "lås och bom" modell för molekylärbiologi. Men jag tror att det gör organismen lättare att förstå, eftersom dessa konstellationer av fakta visar enkla och allmänna fysikaliska principer. De föreslår tanken att östrogen och progesteron och glycin, GABA, etc., kommer att vara aktiv i någon fungerande cell, vid en lämplig koncentration. Det var denna typ av tänkande i termer av generella fysikaliska principer som ledde Szent-Gyorgyi att undersöka effekterna av östrogen och progesteron på hjärtfysiologi. Den gamla karakterisering av östrogen och progesteron som "sex" och "Graviditets" hormoner som verkar på några vävnader genom specifika receptorer hade aldrig en god grund i bevis, men den ackumulerade bevisen har nu gjort dessa idéer omöjliga för en informerad person att acceptera. (Progesteron ökar hjärtats pumpeffektivitet och östrogen är antagonistiska, och kan producera hjärtarytmi.)

Inom ramen för de excitatoriska åtgärder av östrogen, och den hämmande effekten av glycin, skulle det vara rimligt att tänka på glycin som en av de antiestrogenica ämnena. En annan typ av aminosyra, taurin, som strukturellt liknar glycin (och beta-amino-propionsyra, och GABA), och  kan ses som antiöstrogen i detta sammanhang. De specifika typer av excitation produceras av östrogen som relaterar till reproduktionen sker mot bakgrund av en mycket generaliserad cellulär excitation, som inkluderar ökad känslighet i sensoriska nerver, om östrogen effekt är ökad aktivitet av motoriska nerver, förändringar i EEG och, mycket hög , epilepsi, tetani, eller psykos.

Glycin har hämmande effekter och tycks motsätta östrogen aktivitet i allmänhet, i sensoriska och motoriska nerver, i regleringen av angiogenes, och modulering av cytokiner och "kemokiner" som är inblandade i så många inflammatoriska och degenerativa sjukdomar, speciellt tumörnekrosfaktor (TNF), kväveoxid (sl), och prostaglandiner. Exponering för östrogen tidigt i livet kan påverka hälsan i vuxen ålder, och så kan en tidig brist på glycin. De degenerativa sjukdomar kan börja i de tidigaste åren i livet, utan för att åldras, liksom tillväxt, är en utvecklingsprocess, det är aldrig för sent att börja den korrigerande process.
En av östrogenets "retande" effekter är att förorsaka lipolys, frisättningen av fettsyror från lagring av fett; det styr omvandlingen av glukos till fett i levern, så att fria fettsyror i cirkulationen förblir kroniskt hög under dess inflytande. De fria fettsyrorna hämmar oxidation av glukos för energi, skapa insulinresistens, det villkor som normalt ökar med åldrande, och det kan leda till hyperglykemi och "diabetes."

Gelatin och glycin har nyligen rapporterats att underlätta åtgärder av insulin för att sänka blodsockret och lindra diabetes. Gelatin har använts framgångsrikt för att behandla diabetes i över 100 år (A. Guerard, Ann Hygien 36, 5, 1871, H. Brat, Mos Med Wochenschrift 28 (nr 2), 21, 1902..). Glycin hämmar lipolys (annan antiexcitatory, "antiöstrogen" effekt), och detta i sig kommer att göra insulin mer effektivt, och bidra till att förhindra hyperglykemi. (En gelatin-rik kost kan också sänka serum triglycerider.) Eftersom ihållande lipolys och insulinresistens, tillsammans med ett generaliserat inflammatoriskt tillstånd, är involverade i en mängd olika sjukdomar, särskilt i de degenerativa sjukdomar, är det rimligt att överväga att använda glycin / gelatin för nästan alla kroniska problem. (Kycklingfotsoppa har använts i flera kulturer för olika krämpor, kycklingfotpulver har förespråkats som en stimulans för ryggmärgsregeneration - Harry Robertsons metod stoppades av FDA).

Även Hans Selye observerade så tidigt som på 1930-talet att stress orsakar inre blödning (i lungor, binjurar, bräss, tarmar, saliv och tårkörtlar, etc.), det medicinska etablissemanget, som har möjlighet att se det efter kirurgi, brännskador eller andra trauma, och efter stroke och skallskador, föredrar att förklara det med "mag- hyperacidity," som om den var begränsad till magsäcken och tolvfingertarmen. Och de spontana blåmärken, som upplevs av miljontals kvinnor, särskilt med premenstruella syndrom, och näsblod, och skleral blödning, purpura senilis, urinblödning, blödande tandkött, och många andra typer av "spontan" eller stressrelaterad blödning, behandlas av stambanemedicin som om de inte hade någon särskild fysiologisk betydelse.

Stress är ett energiproblem, som leder till den serie av hormonella och metaboliska reaktioner som jag ofta har skrivit om - lipolys, glykolys, ökad serotonin, kortisol, östrogen, prolaktin, läckande kapillärer, proteinkatabolism, etc. Kapillärerna är bland de första vävnader som skadas av stress.
Även Selye visade att östrogenbehandling härmar chock och stress, och att progesteron förhindrar stressreaktionen, har effekterna av dessa hormoner på cirkulationssystemet aldrig behandlats systematiskt. Katherina Dalton observerade att progesteronbehandling förhindrade spontana blåmärken av premenstruellt syndrom; Söderwall konstaterade att östrogen orsakade förstoring av binjurarna, ibland med blödning och nekros; äldre hondjur har ofta blödningar i binjurarna (Dhom, et al., 1981). Konstigt nog har östrogenets induktion av blödningar har kategoriserats, som om de endometriala blodkärlen inte följde samma regler som blodkärl på andra ställen i kroppen. Både östrogen och kortisol är kända för att orsaka koaguleriande sjukdomar och öka kapillär bräcklighet, men dessa steroider har upphöjts till sfären av läkemedelsprodukter i miljardollarindustrin, utom räckhåll för vanligt fysiologiskt tänkande. Annan stress släpper ämnen som är intrasslade i narkotikamarknaden (tryptofan, serotonin, kväveoxid, och omättade fetter, till exempel) är likaledes befriade från övervägande som faktorer i cirkulation, neoplastiska och degenerativa sjukdomar.
Vid tidpunkten när Selye iakttog stressinducerad blödning, var standardmedicineringen att sätta in gelatin - oralt, subkutant och intravenöst - för att kontrollera blödning. Sedan urminnes tider, hade det  använts för att stoppa blödning genom att tillämpa den på sår, och detta hade äntligen införlivats i medicinsk praxis.
I 1936 års Cyclopedia of Medicine (GM Piersol, redaktör, volym 6) näms användningen av gelatinlösning för att snabbt kontrollera näsblod, överdriven menstruationsblödning, blödande sår (med tre doser om 18 gram som  10% lösning under en dag), och blödning från hemorrojder och den nedre tarmen, och hemorragi från blåsan. Men eftersom Selyes arbete rörde  trombohemorragiskt syndrom på stress, som  inte var känt vid den tiden var gelatin tänkt som ett användbart läkemedel, snarare än att ha potentiellt långtgående fysiologiska effekter och motverka en del av de medel av stress-inducerad vävnadsskada.
Hudceller och nervceller och många andra celler är "elektriskt" stabiliserade av glycin, och denna effekt är för närvarande beskriven i termer av en "kloridström." En variation av mekanismer har föreslagits för de skyddande effekterna av vissa av de aminosyror , baserat på deras användning som energi eller för andra metabola ändamål, men det finns bevis för att glycin och alanin agerar skyddande utan att metaboliseras, helt enkelt genom att deras fysiska egenskaper.

En liten dos av glycin tas strax efter att ha drabbats av en stroke visade sig påskynda återhämtningen, förhindra spridning av skadan genom sina hämmande och antiinflammatoriska åtgärder. Dess nerv-stabiliserande verkan, att öka mängden av stimulering krävs för att aktivera nerverna, är skyddande i epilepsi. Denna effekt är viktig vid reglering av sömn, andning och hjärtrytm.
Glycin ger antispastisk aktivitet och har använts för att lindra muskelspasmer av multipel skleros. Det är tänkt att dämpa några av symptomen på schizofreni.

En färsk publikation visar att glycin lindrar kolit; men användningen av gelatin, speciellt i form av en koncentrerad gelatinartad köttbuljong, för kolit, dysenteri, sår, celiaki, och andra sjukdomar i matsmältningssystemet, går långt tillbaka i medicinsk historia. Pavlovs observation av sin effektivitet i att stimulera utsöndringen av magsafter berodde på att stimulerande värdet av buljong redan erkänt.
Trots att jag påpekade för länge sedan de tyreostatika effekterna av överdriven cystein och tryptofan från att äta enbart muskelkött, och har rekommenderat gelébuljong vid sänggåendet för att stoppa den nattliga stressen, det tog mig många år att börja experimentera med stora mängder gelatin i min kost. Med fokus på de olika toxiska effekter av tryptofan och cystein, beslöt jag att använda kommersiellt gelatin, i stället för buljong, skulle vara till hjälp för experimentet. I åratal hade jag inte sovit en hel natt utan att vakna, och jag var van att ha lite juice eller lite tyroxin att hjälpa mig att somna. Första gången  tog jag flera gram gelatin strax innan läggdags och sov utan avbrott i ca 9 timmar. Jag nämnde detta till några vänner, och senare berättade de  för mig att vänner och släktingar till dem hade återhämtat sig från långvariga smärtproblem (artrit och reumatiska och eventuellt neurologiska) på bara några dagar efter att ha tagit 10 eller 15 gram gelatin varje dag .

Under lång tid hade gelatin en terapeutisk effekt på artrit och antas bero på dess användning i att reparera brosk eller annan bindväv runt lederna, helt enkelt eftersom dessa vävnader innehåller så mycket kollagen. (Marknadsförare tyder på att äta brosk eller gelatin kommer att bygga brosk eller annan kollagen vävnad.) En del av den konsumerade gelatinet  kan inte införlivas i ledbrosket, men det är en långsam process, och lindring av smärta och inflammation är sannolikt är nästan omedelbar och som liknar den antiinflammatoriska effekten av kortisol eller acetylsalicylsyra.

Inflammation producerar fibros, eftersom stress, hypoxi, och otillräcklig tillgång på glukos stimulerar fibroblasterna att producera ökade mängder av kollagen. I lungor, njurar, lever och andra vävnader, skyddar glycin mot fibros, motsatsen till vad den traditionella synen skulle föreslå.
Eftersom överskottstryptofan är känt för att producera muskelsmärta, myosit, och med muskeldystrofi, är gelatin en lämplig mat för att hjälpa till att rätta till dessa problem, helt enkelt på grund av sin brist på tryptofan. (Återigen, den populära näringsidén om att aminosyror bara är byggstenar för vävnader  är helt fel - muskelprotein kan förvärra muskelsjukdom.) Alla villkor som gäller utöver prolaktin, serotonin och kortisol (autism, postpartum och premenstruella problem, Cushings sjukdom, "diabetes", impotens, etc.) bör gynnas av minskad förbrukning av tryptofan. Men de specifikt antiinflammatoriska aminosyror i gelatin motverkar också de excitatoriska effekterna av tryptofan-serotonin-östrogen-prolaktin systemet.
I vissa av de äldre studierna förbättrades de terapeutiska resultatet när den dagliga dosen gelatin ökades. Sedan 30 gram glycin har allmänt använts för behandling av muskeldystrofi och myasthenia gravis, skulle ett dagligt intag av 100 gram gelatin inte vara orimligt, och vissa tycker att kvantiteten produkter i den intervallen bidrar till att minska trötthet. För ett växande barn, men skulle en sådan stor mängd raffinerad gelatin tendera att tränga undan andra viktiga livsmedel. National Academy of Sciences bedömde nyligen kraven för arbetande vuxna (manliga och kvinnliga soldater, i synnerhet), och föreslog att 100 gram balanserat protein behövs för effektivt arbete. För vuxna, skulle en stor del  vara i form av gelatin.
Om en person äter en stor portion kött, är det förmodligen bra att ta 5 eller 10 g gelatin vid ungefär samma tid, så att aminosyrorna in i blodbanan i balanseras.

Asiatiska livsmedelsbutiker kommer sannolikt att sälja en del av de traditionella gelatinrika livsmedel, till exempel beredd grishud och öron och svansar, och kycklingfötter.
Även om den förberedda pulvriserade gelatinet inte kräver någon matlagning, lös upp den i varmt vatten som gör att det smälter lite snabbare. Det kan blandas i marmelader, mousse, glass, soppor, såser, ostkaka, pajer, etc., eller blandas med fruktjuice för att göra efterrätter eller (med juicekoncentrat) godis.

REFERENSER
Am J Physiol. 1990 juli, 259 (1 Pt 2): F80-7. Mekanismer för perfusion njure cytoskydd av alanin och glycin. Baines AD, Shaikh N, Ho P.

Neurol. 1974; 24:392. Förstudie av glycin administration hos patienter med spasticitet. Barbeau A.
Virchows Arch B Cell Pathol Inkl Mol Pathol. 1981, 36 (2-3) :195-206. Peliosis av den kvinnliga binjurebarken av den åldrande råttan. Dhom G, Hohbach C, Mausle E, Scherr O, Uebergerg H. Foci av skenbar peliosis observeras regelbundet i mitten av zonen i binjurebarken i honråttor äldre än 600 dagar. Förändringarna nuvarande sortiment från ectasis av sinusoider omfattande cystisk förändring av hela organ. Denna skada uppstår nästan uteslutande i hondjur och sågs i endast en av 50 handjur äldre än 600 dagar som undersöktes. Experimentell stimulering eller hämning påverkade inte adrenal peliosis. Electron mikroskop, var det märkt pericapillary ödem med kollapsen av kapillärerna, och erytrocyter och trombocyter sågs infiltrerar ödem. Fibrin ackumuleras i större härdar. Degenerativa förändringar observerades inte heller i epitelcellerna i hjärnbarken eller i mesenkymala celler. Patogenesen är okänd, men den eventuella roll som ständig brunst i åldrande honråttor kommer att diskuteras.

Riv Neurol. 1976 Mar-juni, 46 (3) :254-61. [Antagonism mellan fokal epilepsi och taurin administreras av kortikal perfusion] Durelli L, Quattrocolo G, Buffa C, Valentini C, Mutani R. Den terapeutiska effekten av taurin kortikal perfusion testades i katter som drabbats med Premarin och kobolt kortikala epileptiska foci. I alla djur taurin provocerade försvinnandet av EEG epileptiska avvikelser. I fallet med Premarin fokusera effekten verkade snabbare än i den kobolt en. Denna olika tid-kurs, enligt tidigare rapporter om den antiepileptiska effekten av parenteral administrering av aminosyran, föreslår hypotesen om en taurin direkt hämmande effekt mot Premarin fokus och tvärtom, en förmedlad handling mot kobolt-talet. Det senare kan vara relaterat till den metaboliska produktionen av vissa taurin derivat.

Ann Neurol. 1998; 44:261-265. Fördelaktiga effekter av L-serin och glycin i förvaltningen av kramper i 3-fosfoglycerat dehydrogenasbrist. de Kooning JT, Duran M, Dorling L, et al.
Arch Gen Psychiatry. 1999; 56:29-36. Effekten av en hög dos glycin vid behandling av bestående negativa symptom på schizofreni. Heresco-Levy U, Javitt DC, Ermilov M, et al.

Free Radic Biol Med. 2001 15 nov, 31 (10) :1236-44. Dietary glycin inhiberar aktiveringen av nukleär faktor kappa B och förhindrar leverskada i hemorragisk chock i råtta. Mauriz JL, Matilla B, Culebras JM, Gonzalez P, Gonzalez-Gallego J. "Feeding the råttor glycin signifikant minskade dödligheten, den ökning av plasma naser och levernekros. Ökningen i plasma TNFalpha och kväveoxid (NO) var också trubbiga av glycin utfodring. "

Am Fam Phys 1979 maj, 19 (5) :77-86. "Inte Cushings syndrom". Rincon J, Greenblatt RB, är Schwartz RP Cushings syndrom kännetecknas av protein slösa sekundärt till hypergluconeogenesis, som producerar tunn hud, låg muskeltonus, benskörhet och kapillär bräcklighet. Dessa funktioner skiljer patienter med äkta Cushings syndrom från dem som har några av de kliniska fynd som ofta förknippas med syndromet, såsom fetma, högt blodtryck, striae och hirsutism. Den dexametason undertryckande testet hjälper till att identifiera patienter med pseudo-Cushings syndrom.

Carcinogenesis. 1999; 20:2075-2081. Dietary glycin förhindrar utvecklingen av levertumörer orsakas av peroxisomproliferator WY-14, 643. Rose ML, Cattley fjärrstyrning, Dunn C, et al
Carcinogenesis, Vol. 20, nr 5, 793-798, maj 1999. Dietary glycin hämmar tillväxten av B16-melanomtumörer hos möss. Rose ML, Madren J, Bunzendahl H. och Thurman RG Dietary glycin inhiberade hepatocyt-proliferation som svar på carcinogen WY-14, 643. Eftersom ökad celldelning förknippas med levercancer orsakad av WY-14, 643, kan glycin ha anti-cancer egenskaper. Därför var dessa experiment utformade för att testa hypotesen att kost glycin skulle hämma tillväxten av tumörer som uppstår B16 melanomceller implanteras subkutant i möss. C57BL / 6 möss som matades med diet kompletterad med 5% glycin och 15% kasein eller kontrolldiet (20% kasein) under 3 dagar före subkutan implantation av B16-tumörceller. Viktökning skiljde sig inte mellan möss som matats kontroll och glycin innehållande kost. B16 tumörer växte snabbt i möss som matats kontrolldiet; men hos möss som utfodrats glycindiet, tumörstorleken var från 50 till 75% mindre. Vid tidpunkten för dödsfallet, tumörer från glycin-matade möss vägde nästan 65% mindre än tumörer från möss som matats kontrolldiet (P <0,05). Glycin (0,01-10 mM) påverkade inte tillväxttakten av B16-celler in vitro. Dessutom gjorde tumörvolymen och mitotiska indexet av B16 tumörer in vivo inte skiljer 2 dagar efter implantation när tumörer var tillräckligt liten för att vara oberoende av vaskularisering. Efter 14 dagar, tumörer från möss matade kost glycin hade 70% färre artärer (P <0,05). Vidare glycin (0,01-10 mM) hämmade tillväxten av endotelceller in vitro i ett dosberoende sätt (P <0,05; IC50 = 0,05 mM). Dessa data stöder hypotesen att kost glycin förhindrar tumörtillväxt in vivo genom att hämma angiogenes genom mekanismer som inbegriper hämning av endotelcellproliferation.

Carcinogenesis, Vol. 20, nr 11, 2075-2081, november 1999. Dietary glycin förhindrar utvecklingen av levertumörer orsakade av peroxisomproliferator WY-14, 643. MLRose, RCCattley1, C.Dunn, V.Wong, Xiang Li och RGThurman. Simpson RK Jr, Gondo M, Robertson CS, Goodman JC. Inverkan av glycin och besläktade föreningar på ryggmärgsskada relaterade spasticitet. Neurochem Res. 1995; 20:1203-1210.
Neurochem Res. 1995 oktober, 20 (10) :1203-10. Inverkan av glycin och besläktade föreningar på ryggmärgsskada inducerad av spasticitet. Simpson RK Jr, Gondo M, Robertson CS, Goodman JC.
Neurochem Res. 1996 oktober, 21 (10) :1221-6. Minskning av mechanonociceptive svaret genom intratekal administrering av glycin och besläktade föreningar. Simpson RK Jr, Gondo M, Robertson CS, Goodman JC.

Neurol Res. 1998 Mar; 20 (2) :161-8. Glycinreceptor minskning inom segmentell grå substans i en råttmodell av neuropatisk smärta. Simpson RK Jr, Huang W.
Neurol Res. 2000 Mar; 22 (2) :160-4. Långsiktig intratekal administrering av glycin förhindrar mekanisk hyperalgesi i en råttmodell av neuropatisk smärta. Huang W, Simpson RK.
Pharmacol Biochem Behav. 1992 november; 43 (3) :669-71. Grenade aminosyror öka kramptröskeln till pikrotoxin hos råttor. Skeie B, Petersen AJ, Manner T, Askanazi J, Jellum E, Steen PA.
Thromb Diath Haemorrh Suppl 1968; 30:165-9 [Purpura av premenstrum och klimakteriet]. [Artikel på tyska] Stamm H.
Toth E, Lajtha A. glycin potentierar verkan av vissa antiepileptika i vissa beslag modeller. Neurochem Res. 1984; 9:1711-1718.
Sheng Li Ke Xue Jin Zhan. 2000 Juli, 31 (3) :231-3. [Rollerna av östrogen och gestagen i epileptogenes och deras verkningsmekanismer] [artikel på kinesiska] Wang Q.
FASEB J. 2000; 14:476-484. Glycin-mediekanaler i neutrofiler dämpa kalciuminflöde och superoxidproduktion. Wheeler M, Stachlewitz RT, Yamashina S, et al.
Cell Mol Life Sci.1999; 56:843-856. Glycine: en ny anti-inflammatorisk immunonutrient. Wheeler MD, Ikejema K, Mol Life Sci. Enomoto N, et al.

Nutr Cancer. 2001, 40 (2) :197-204. Endotelceller innehåller en glycin-mediekloridkanal. Yamashina S, Konno A, Wheeler MD, Rusyn I, Rusyn EV, Cox AD, Thurman RG. "Glycin inhiberade tillväxten av B16-melanomtumörer in vivo, mest sannolikt på grund av inhibering av angiogenes. Här, var hypotesen att anticancereffekten av glycin in vivo beror på expression av en glycin-medie Cl-kanal i endotelceller testades.
Biull Eksp Biol Med. 1981 november; 92 (11) :599-601. [Reparations processer i lindade vävnader i försöksdjur efter administrering av glycin] [Artikel på ryska] Zaidenberg MA, Pisarzhevskii SA, Nosova IM, Kerova AN, Dudnikova GN. En studie har gjorts av effekten av glycin ges i doser om tillnärmning av fysiologiska de på reparation av processer i rått sår vävnader. Det beskrives att i de tidiga perioder av sårläkning, leder glycin administrering till den ökade halten av cAMP och cAMP / cGMP-förhållandet i den lindade muskel och sedan i granulationsvävnad, som verkar för att främja en intensifiering av de reparationsprocesser som manifesterar i förändringar i vävnadsmetabolism (DNA, kollagen), i antiinflammatorisk effekt, samt i en snabbare mognad av granulationsvävnad och sår minskning .. Man fann också att de doser av glycin testade inte påverkar halten av insulin och hydrokortison i blodet hos försöksdjur.

"Under de senaste åren har bevis monterad till förmån för den antiinflammatoriska, immunmodulerande och cellskyddande effekterna av den enklaste aminosyran L-glycin." "Glycine skyddar mot stötar som orsakas av blödning, endotoxin och sepsis, förhindrar ischemi / reperfusion och kylförvaring / reperfusion skada på en mängd olika vävnader och organ, inklusive lever, njure, hjärta, tarm och skelettmuskel, och minskar lever-och njurskada orsakad av hepatiska och renala toxiska ämnen och läkemedel. Glycin skyddar också mot peptidoglykan polysackarid artrit ... "och hämmar gastric sekre" .... och skyddar magslemhinnan mot kemiskt och stress-relaterade sår. Glycin verkar utöva flera skyddande effekter, bland annat antiinflammatoriska, immunmodulerande och direkta cellskyddande åtgärder. Glycin verkar på inflammatoriska celler såsom makrofager för att undertrycka aktivering av transkriptionsfaktorer och bildandet av fria radikaler och inflammatoriska cytokiner. I plasmamembranet verkar glycin för att aktivera en kloridkanal som stabiliserar eller hyperpolariserar plasmamembranpotential. Som en följd .... öppning ... kalciumkanaler och den resulterande ökningen av intracellulära kalciumjoner undertrycks, vilket kan svara för den immunmodulerande och antiinflammatoriska effekterna av glycin. Slutligen glycin blockerar öppnandet av relativt icke-specifika porer i plasmamembranet som inträffar som den näst sista händelsen leder till nekrotisk celldöd. "

Zhong Z, Wheeler MD, Li X, Froh M, Schemmer P, Yin M, Bunzendaul H, Bradford B, Lemasters JJ,. "L-Glycine:. En ny antiinflammatorisk, immunmodulerande, och cellskyddande agent" Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2003 Mar; 6 (2) :229-40.© Ray Torv Ph.D. 2009. Med ensamrätt. www.RayPeat.com

Glycin kan köpas som tillskott: 


Gelatin kan du köpa här: Lite tips om hur man kan få i sig det!  

Smaklig spis!